ESert
MONOGRÀFIC: La Mediació en l'àmbit de l'Arquitectura
AGF140217
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns 17 de febrer de 2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Javier Wilhelm i Maria Munné, Codirectors del Màster en Mediació Professional de l'idEC (Universitat Pompeu Fabra),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

La Mediació és un sistema de resolució de conflictes que, des dels anys 90, ha incrementat la seva activitat en el nostre país en aquells àmbits en els que la interacció personal i professional és necessària per a l’entesa entre les parts.
 
En aquest sentit, la Directiva 2008/52/CE, del Parlament Europeu i del Consell Europeu, sobre mediació en assumptes civils, promulga afavorir la mediació com a procediment de gestió dels conflictes i insta als Estats membres a incorporar en la seva legislació interna la mediació per a gestionar els conflictes interns.
 
Seguint aquesta directiva, a Espanya la mediació mercantil es regula amb abast estatal en el “Real Decreto Ley 5/2012”, del 6 de juliol, per a resoldre conflictes entre professionals i clients o entre socis.
 
A més, la Llei de Mediació en l’Àmbit del Dret privat de 2009 regula conflictes entre veïns que afecten directament la tasca de l’arquitecte com a la instal·lació d’un ascensor o la millora d’una façana.

Programa

Aquest Monogràfic pretén donar una visió general de la mediació davant aquest panorama legal, lligat a la necessitat social i professional fan que actualment, la mediació sigui una eina indispensable per a resoldre conflictes en molts camps professionals, entre ells el de l’arquitectura. Les relacions i la casuística que poden esdevenir font per a l’exercici de la mediació en aquest àmbit son: Professional/client, Professional – Proveïdor/constructor, Professional/veïns, Client veïns o entre veïns, Professional – Administració i entitats asseguradores, etc.

Aclariments

Lloc:
 
Aula
 2 Escola Sert - Carrer Arcs 1-3, 5a. planta
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns 17 de febrer de 2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Javier Wilhelm i Maria Munné, Codirectors del Màster en Mediació Professional de l'idEC (Universitat Pompeu Fabra),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.