ESert
M2_PSiA_L'edifici de consum quasi nul: avaluació i millora dels impactes d'energia, aigua, materials i residus
EBC1140402
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/02/15 al 12/03/15,
Horari

Dijous de 10.00 h a 14.00 i de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 48 hores  

Director/docent
Gerardo Wadel, Fabián López, Albert Sagrera; arquitectes i consultors ambientals,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals del sector de l'arquitectura i la construcció que vulguin adquirir la capacitat de desenvolupar i oferir projectes d'edificació (obra nova i rehabilitació) adequats a les exigències actuals de qualitat ambiental, especialitzant-se en l’avaluació ambiental de l’edificació i en el disseny d’opcions de millora del projecte. El Postgrau es dirigeix a arquitectes projectistes, caps d’equips de projecte, especialistes, assessors, avaluadors, etc...

Bonificació Pla Impulsa
Postgrau inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA per accedir a la formació cap a nous perfils professionals (consulteu les bases i sol·liciteu una beca abans del 30 de setembre 2014). 

Bonificació Fundación Tripartita
El sistema de bonificació de la Fundación Tripartita permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors (s'inclouen els despatxos professionals amb treballadors en nòmina). + informació

Objectius

                       

Proporcionar una visió de la sostenibilitat ambiental i explorar com incideixen les seves demandes físiques en l’àmbit de l’edificació, per tal de poder definir objectius de millora relatius al consum de recursos i a la generació de residus que suposa la construcció i l’ús dels edificis. Desenvolupar un coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines disponibles per a l’avaluació de la viabilitat ambiental, econòmica i normativa en el projecte arquitectònic i la gestió d’edificis. Obtenir un nivell d’especialització ambiental tant en projectes d’edificació d’obra nova com de rehabilitació.

Programa

-Aigua 1 Eficiència en aparells, balanç hídric, inici exercici

-Energia 1 Disminució de la demanda, estrategies / inici exercici

-Aigua 2 Qualitat, aigües grises, aigües de pluja / cloenda exercici

-Energia 2 Eines d'avaluació de la demanda

-Mat-Res 1 Eines i fonts de treball, inici exercici

-Energia 3 De la demanda a la determinació de les instal·lacions

-Mat-Res 2 ACV en edificació / sistemes constructius (Egoin)

-Energia 4 Eines d'avaluació del consum i les emmissions de CO2

-Mat-Res 3 Materials naturals i industrials / exemples naturals (RMT)

-Energia 5 Energies renovables i monitorització

-Mat-Res 4 Exemples industrials (Zicla) / cloenda exercici

-Energia 6 Fonts energètiques / cloenda exercici

 

ESQUEMA POSTGRAU

ÍNDEX SESSIONS (NOU: DATES DEFINITIVES)

 

 

Aclariments

 DIPLOMES

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a totes les persones que hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials i/o hagin fet el 50% dels exercicis on line. En els postgraus es lliurarà un certificat d’aprofitament a totes les persones que superin les proves d’avaluació i hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials. Els cursos de postgrau inclouen una dedicació estimada fora de l’horari lectiu d’aproximadament 1 hora per cada 4 hores lectives que, una vegada superat el postgrau, es reconeixeran en el certificat d’aprofitament corresponent (consultar a la web condicions específiques per a cada postgrau).

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives. Si l’anul·lació de la matrícula es fa un cop començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

  

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/02/15 al 12/03/15,
Horari

Dijous de 10.00 h a 14.00 i de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 48 hores  

Director/docent
Gerardo Wadel, Fabián López, Albert Sagrera; arquitectes i consultors ambientals,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.