ESert
M6. Les fonts d'energia. Tecnologies d'aprofitament d'energies renovables a escala urbana.
EGI1140901
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 17 i 24 de setembre i 1, 8, 15 i 22 d'octubre del 2014,
Horari

d' 11:00 a 14:00 h.,
Durada 18 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals de l’entorn del planejament urbà interessats en l’especialització en l’urbanisme sostenible – tant des de la pràctica liberal, des del marc de l’administració pública com a prescriptor–, que vulguin aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous models de subministrament energètic i integració d’energies renovables a escala urbana i territorial.

Objectius

Conèixer els recursos, les tecnologies, aplicacions, limitacions, integració en conceptes energètics de diferent escala, situació del mercat i viabilitat econòmica de les diferents energies renovables.

Programa

PROGRAMA:


6.1 Energia fotovoltaica (Xavier Vallvé)
       • Tecnologia i marc legal.
       • Sistemes connectats a xarxa – exercici.
       • Tendències cap a la bidireccionalitat en producció i consum en xarxes elèctriques mitjançant generació descentralitzada.
       • Sistemes autònoms.


6.2 Energia solar tèrmica I (Jaume Serrasolses)
       • Tecnologia i marc legal – exercici.
       • Escalfament d’aigua sanitària i suport a calefacció.
       • Exemples d’instal·lacions de grans dimensions.


6.3 Refrigeració solar (David Ferrús).
       • Refrigeració per radiació nocturna a la volta del cel.
       • Refrigeració solar.
       • Generació termoelèctrica.


6.4 Energia geotèrmica (Bartomeu Casals).
       • Geotèrmia de baixa entalpia: Àmbit d'aplicació.
       • Bomba de calor geotèrmica: funcionament en circuits obert i tancat d'extracció/injecció de calor.
       • Marc legal d'aplicació a Catalunya.
       • Balanç energètic d'un sistema de bomba de calor geotérmica versus una aplicación tradicional gas-planta de fred.
       • Balanç econòmic d'un sistema de bomba de calor geotérmica versus una aplicación tradicional gas-planta de fred.
       • Aplicació en sistemes de xarxa de calor i fred.
       • Exemples d'aplicacions de bomba de calor geotèrmica.


6.5 Energia procedent de la biomassa i residus sòlids urbans (Pasqual Calafell).
       • Tecnologia i marc legal – exercici.
       • Aprofitament de gasos.
       • Aprofitament de sòlids.

6.6 Visita a dos projectes d’habitatges a Mataró (Ll. Grau)
       • Integració d’energia solar tèrmica i fotovoltaica / activació tèrmica del forjat / bombes de calor geotèrmiques.

Direcció: Christoph Peters, arquitecte
Docents: Xavier Vallvé / Jaume Serrasolses / David Ferrús / Bartomeu Casals / Pasqual
Calafell / Lluís Grau


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 17 i 24 de setembre i 1, 8, 15 i 22 d'octubre del 2014,
Horari

d' 11:00 a 14:00 h.,
Durada 18 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.