ESert
M7. La distribució de l'energia: xarxes urbanes de calor i fred.
EGI1141101
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre de 2014,
Horari

d' 11:00 a 14:00 h.,
Durada 15 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals de l’entorn del planejament urbà interessats en l’especialització en l’urbanisme sostenible – tant des de la pràctica liberal, des del marc de l’administració pública com a prescriptor–, que vulguin aprofundir el seu coneixement en la reducció de la demanda energètica i en els nous models de subministrament energètic i integració d’energies renovables a escala urbana i territorial.

Objectius

Conèixer les avantatges i funcionament de xarxes de calor i fred així com paràmetres tècnics de disseny i el seu Pla de Negoci.

Programa

PROGRAMA:


7.1 La xarxes urbanes de calor i fred (Àngel Andreu).
       • Descripció de xarxes urbanes de calor i fred.
       • Beneficis (comunitat, administració, promotors, usuaris).
       • Model d’explotació (manteniment, qualitat de l’aigua, prevenció de riscos sanitaris).
       • Models de contractació en xarxes de districte (públic).


7.2 Model econòmic i financer (David Serrano).
       • Finances a curt termini. Cicle de caixa i tresoreria. Estructura del Balanç. Fons de maniobra. Ingressos i despeses. Concepte de cash flow. Costos directes i 

       indirectes. Costos fixos, semi fixos i variables. Compte de resultats.
       • La inversió. Conceptes fonamentals. Avaluació i viabilitat de projectes inversors.
       • Elecció d’ inversions en ambient de certesa. Payback. VAN. TIR de projecte i TIR d’accionista. Limitacions dels índexs.
       • Nocions generals de les inversions en ambient de risc. Riscos. Primes de risc.


7.3 Criteris tècnics de disseny (Marcos Pérez)
       • Centrals, xarxa, subestacions
       • Projecte: disseny d’una xarxa


7.4 Visita de la Central de Districlima 22@ (David Serrano)
        • Aprofitament d’energia residual / Fred activat tèrmicament / Condensació per aigua de mar


7.5 Presentació i discussió del projecte (Àngel Andreu)


Direcció: Àngel Andreu, enginyer industrial
Docents: Àngel Andreu / David Serrano / Marcos Pérez


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre de 2014,
Horari

d' 11:00 a 14:00 h.,
Durada 15 hores  

Director/docent
Christoph Peters,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.