ESert
Formació de guies d'arquitectura
EGI1140401
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 22 i 29 d'abril i 6 i 13 de maig del 2014,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
El globus vermell, associació cultural per a la divulgació de l'arquitectura i la ciutat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i estudiants d'arquitectura interessats en iniciar-se en la creació i interpretació d'itineraris ubans i visites guiades arquitectòniques adreçades tant a public general com públics específics (grups especialitzats en arquitectura, grups de joves, grups de discapacitats, etc).

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per al desenvolupament integral d'itineraris i visites combinant el coneixement propi de l'arquitecte amb les nocions bàsiques narratives i escèniques per enfrontar-se a tota mena de públics i situacions.
Per una banda, el context actual ens porta a haver de diversificar la nostra activitat com a professionals.
D'altra banda, gairebé l'únic sector econòmic que ha seguit creixent al nostre país, malgrat el context de crisi, ha estat el sector turístic, el qual, a més, està començant una lenta però indefugible transformació cap a un turisme de qualitat.
Aquest turisme, lluny dels clàssic trinomi "platja+paella+festa", busca aprofundir en el coneixement del lloc que visita i, per tant, s'interessa, entre d'altres, per la història i l'arquitectura dels seus pobles i ciutats.
És aquest, per tant, un mercat al qual podem accedir amb les millors garanties sempre i quan tinguem els coneixement específics que introduirem en aquest curs.
És un curs molt pràctic on els coneixements teòrics s’aniran aplicant en el desenvolupament d’un projecte real que serà tutoritzat pels professors del curs.

Programa

SETMANA 1
 

- 10.00 - 11.45: Introducció general
El primer mòdul del curs el dedicarem a explicar els conceptes generals i a anar introduint cada un dels temes que s'aniran desenvolupant amb una mica més de detall en els mòduls posteriors.
Això ens permetrà donar a conèixer ràpidament els aspectes més importants del curs, els quals seran abordats de forma teòrico-pràctica en les diferents sessions i treballats de forma personal per part dels estudiants mitjançant un exercici pràctic que desenvoluparan al llarg de tot el curs i que presentaran l'últim dia.
- 11.45 - 12.15: Pausa + Presentació de la pràctica
- 12.15 - 14.00: La preparació de la visita

Durant aquestes gairebé dues hores parlarem de la feina que cal realitzar abans de trobar-se davant del públic per fer-los una visita guiada.
En primer lloc tenir clar els termes d'allò que se'ns demana (públic al qual va dirigit, pressupost, temps que tenim per preparar-ho, tema a explicar, etc).
A partir d'aquí comença una feina de documentació (escrita i gràfica) que ens servirà per elaborar el guió de la visita i els materials de suport que considerem necessaris.
Alhora, haurem de tenir en compte els condicionants (meteorològics o de qualsevol altre tipus) i imprevistos que puguin condicionar la visita i tenir preparades les solucions o alternatives.
Tots aquests aspectes i molts altres detalls seran abordats al llarg de la sessió.


SETMANA 2


- 10.00 - 11.45: Recursos narratius
L'objectiu de la sessió és dotar l'alumnat de les eines bàsiques per afrontar el desenvolupament i la redacció d'un text que serveixi de base per a les visites guiades o itineraris arquitectònics.
Sota el títol "Passem de la idea al text" es tracta d'aprendre les tècniques bàsiques per a comunicar un conjunt d'idees i perdre la por a traslladar-les sobre el paper. Ens endinsarem en aspectes de la comunicació escrita per resoldre les preguntes bàsiques: què vull comunicar? a qui ho vull comunicar? amb quina finalitat?
Escriure és un ofici que s'aprèn. La sessió traçarà el recorregut que segueix aquest ofici que és construir un text: ordenar les idees per a fer-les comprensives. Aprendrem aspectes de tot el procés com: claredat, estil, concreció, ordre o l'ús de les paraules veient també els principals errors i tòpics a evitar i endinsant-nos en aspectes més creatius, per fer més singular la visita.
- 11.45 - 12.15: Pausa + Pràctica
- 12.15 - 14.00: Diversitat de públics
En aquest bloc parlarem dels diferents tipus de públics per als quals podem acabar treballant, de quins són els requeriments o necessitats específiques de cada un d'ells i, per tant, de tot allò que haurem de tenir en compte en cada cas.
Com ens enfrontem a un públic absolutament profà en arquitectura? I si a més aquest públic pateix algun tipus de discapacitat física o sensorial?
Com hem de dirigir-nos als infants? I què hem de tenir en compte quan fem de guia a un grup de gent gran?
I què implica que els públic estigui conformat per arquitectes o estudiants d'arquitectura?
 

SETMANA 3


- 10.00 - 11.45: Recursos escènics
Les Arts Escèniques ens ofereixen nombroses eines que podem utilitzar per comunicar-nos més eficaçment amb el nostre públic. Totes les persones tenen capacitat per comunicar i de fet totes les persones comuniquen, perquè molt abans que qualsevol persona arribi a pronunciar una paraula, el seu cos, la seva expressió, la seva imatge o la seva actitud ja estan parlant per ella.
En aquesta breu formació realitzarem alguns exercicis pràctics per conèixer millor el comunicador que portem dins i prendre major consciència de la nostra presència escènica.
- 11.45 - 12.15: Pausa + Pràctica
- 12.15 - 14.00: Sortides professionals
Donar a conèixer i fer entendre l'entorn construït en el que desenvolupem les nostres vides es pot fer de molt diverses maneres, les quals dependran de l'objectiu que busquem, del públic al qual ens dirigim o del propi lloc que vulguem visitar.
És per això que, avui en dia a Catalunya, dintre del camp de la divulgació de l'arquitectura i la ciutat, podem trobar organitzacions molts diverses i amb objectius molt diferents.
En aquesta sessió veurem quines són aquestes organitzacions, quins objectius tenen i com treballen. I si és possible convidarem a algunes persones que en formen part per fer un debattaula rodona final.
 

SETMANA 4


- 10.00 - 11.00
La primera hora de l'últim dia la dedicarem a fer de cara als alumnes una visita guiada a algun espai de la ciutat, la qual servirà d'exemple i, alhora, d'inici d'una jornada eminentment pràctica.
- 11.00 - 14.00
Les tres últimes hores del curs les dedicarem a fer un itinerari per Girona, el qual haurà estat realitzat de forma segmentada (és a dir, per parts) pels alumnes del curs.
D'aquesta manera, cada alumne presentarà, de cara a tota la resta d'alumnes, la visita o part d'itinerari que haurà desenvolupat al llarg del curs.
Des del començament del curs s'haurà previst que totes les visites s'encadenin de manera que totes elles, fetes amb l'ordre lògic, conformin un itinerari sencer pel centre de Girona.


WEBS RECOMANADES


El globus vermell:                         www.elglobusvermell.wordpress.com
CCCB Itineraris:                                        http://www.cccb.org/ca/itineraris
Museu del Disseny de Barcelona:                www.museudeldisseny.cat
G¬A Barcelona:                                                                 www.geilinger.net
Artchitectours:                                                        www.artchitectours.com
City Tours Barcelona:                                   www.citytoursbarcelona.com
Itineraplus:                                                                   www.itineraplus.com
Què és Arquitectura?:                                    www.queesarquitectura.org
48h Open House BCN:                    www.48hopenhousebarcelona.org
Construint a la Sala:                                        www.construintalasala.org
Chiquitectos:                                                            www.chiquitectos.com
Maushaus:                                                                   www.maushaus.info
Apropa Cultura:                                                       www.apropacultura.cat


BIBLIOGRAFIA RECOMANADA


Raymond Queneau. Exercicis d'estil ("Exercices de style”). Quaderns Crema. 1989.
Matt Madden. 99 ejercicios de estilo. Sins entido. 2007.
Georges Perec. Especies de espacios ("Espèces d'espaces"). Montesinos, 2003.
Georges Perec. Tentativa de agotamiento de un lugar parisino ("Tentative d'épuisement d'un
lieu parisien"). Editorial Gustavo Gili . 2012.
Juan Antonio Ramírez. Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Ediciones del Serbal. 2005.
Diversos autors. Cómo escribir textos técnicos o profesionales. Alba Editorial, 2005.
Catalina Fuentes Rodriguez. Guia práctica de escritura y redaccion. Espasa Libros. 2011.
M. Roser Trilla, Isabel Soler. Les línies del text.: Introducció a les tècniques narratives. Les
Naus d'Empúries. Editorial Empúries. 1989.
Teresa Baró. La gran guía del lenguaje no verbal: cómo aplicarlo en nuestras relaciones
para lograr el éxito y la felicidad.
Editorial Paidós. 2012.
Darío Fo. Manual mínimo del actor. Editorial HIRU. 1998.
Christine Poulter. Jugar al juego. Editorial Ñaque. 2002.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 22 i 29 d'abril i 6 i 13 de maig del 2014,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
El globus vermell, associació cultural per a la divulgació de l'arquitectura i la ciutat,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.