ESert
Jornada Informativa Novetats Registre Certificats Eficiència Energètica. Document recomanacions millora energètica d'habitatges
EBC4140207
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
27/02/2014,
Horari

Dijous de 12.00 h a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Sessió Informativa

ENTRADA EN VIGOR DEL NOU DB HE "ESTALVI D'ENERGIA" 

(clica aquí)

 

Arquitectes col·legiats del COAC, en qualsevol de les seves modalitats.

 

Objectius

Jornada Informativa sobre les darreres novetats en el procés de registre dels certificats d'eficiència energètica i de presentació del document de recomanacions de millora energètica preparat pel COAC.

Amb la finalitat de facilitar la feina als arquitectes es presentarà als col·legiats un document elaborat pel COAC amb el qual es podran detallar les millores energètiques recomanades en el procés de certificació, amb un llenguatge prou entenedor per al  ciutadà per tal de que aquest sigui coneixedor de les possibilitats de millora energètica que el document li proposa. Informació, per part de l'ICAEN, de les darreres novetats del procés de tramitació del registre del certificat i de l'estat de les certificacions.

Programa

Participants

- Enric Mir, arquitecte i vocal de la Junta de Govern del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

- Lluis Morer, Cap d’Unitat d’Eficiència Energètica i Renovables ICAEN

- Arquitectes OCT COAC


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
27/02/2014,
Horari

Dijous de 12.00 h a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.