ESert
Solucions de ventilació i classificació energètica d'edificis
ELL1140202
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
4 DE MARÇ DE 2014,
Horari

DE 18:00 A 20:00H,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

La jornada està dirigida a arquitectes i altres professionals.

Objectius

Amb l'entrada en vigor del RD 235/2013, des de l'1 de Juny és obligatòria la Certificació energètica dels edificis en venda o lloguer. Per això és important fer arribar al professional del sector ,els Sistemes de Ventilació disponibles i la seva repercusió a la Classificació Energètica d'un edifici.
Des de Siber hem elaborat un temari sintetitzat per a tractar tots els aspectes bàsics en aquesta matèria des d'un punt de vista pràctic.

Programa


- Ventilació d'edificis d'habitatges

.Pròxims canvis a la nova revisió del CTE DB HS3 2013.
.Sistemes Ventilació Híbrida Controlada
.Sistemes de ventilació Mecànica Controlada per millorar la Classificació Energètica dels habitatges(RD 235/2013) :

- VMC simple fluxe cabal constant (CTE)
- VMC simple fluxe cabal variable (DIT)
- VMC DF amb recuperació calor integrat amb Estratègies de Climatizació Passiva

.Acústica
.Xarxa Ventilació
.Classificació Energètica i HS3. Cas Pràctic

- Ventilació d'edificis terciaris

. Modificacions RITE 2007 segons RD 238/2013
. Rehabilitació edifici oficines amb Ventilació Eficient
. Exemple Projecte Ventilació en un alberg amb recuperador de calor.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
4 DE MARÇ DE 2014,
Horari

DE 18:00 A 20:00H,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.