ESert
A.I. Curs presencial ALLPLAN 2014 (NEMETSCHEK)
EGI1140303
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els divendres 14, 21 i 28 de març i 4, 11 i 25 d'abril ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Antolí Cámara, ACTIGRAMA, S.L.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Objectius

El principal objectiu d’aquest curs eminentment pràctic, és el d’iniciar els alumnes en l'ús del software Allplan com a eina BIM per a la creació de projectes d’arquitectura. A l'acabar el curs s’hauran treballat les principals eines i parts del programa, però fent incidència al desenvolupament del projecte des d’un punt de vista de tecnologia BIM enfront al sistema tradicional de delineació CAD. 

Programa

DIA 1:

Treballar amb Allplan. Presentació del programa.

Instal·lació del programa. Ubicació dels arxius en les carpetes de Windows.

Col·lecció d’eines Allmenu.

Descripció de la pantalla de Allplan. Entorn de treball.

Ubicació i descripció de la situació dels menús.

Projectes, arxius, conjunts, estructura de pisos, layers i plànols.

Creació d’un projecte.

Estructura de les dades d’un projecte. Gestió i permisos dels arxius.

Entrada de punts i coordenades.

Ajudes a l’entrada de punts. Treballar amb precisió.

Diferenciació entre entitats 2D, 3D i Constructives.

Control de vistes.

 

DIA 2:

Plànols de referència (estàndard i definits per l’usuari)

Propietats de les entitats constructives (alçades, prioritats, materials…)

Entitats constructives: Murs, pilars, forjats, bigues, portes, finestres, etc.

Treball amb assistents.

Construcció d’una planta: murs i pilars.

Modificació d’entitats constructives.

Inserció de vanos portes i finestres.

Generador de vanos.

 

DIA 3:

Duplicat i modificació de plantes. Treball amb estructures de pisos.

Forjats.

Locals, acabats de local, superfícies laterals, terra i sostres.

Amidaments i llistats.

Elements de llibreria. Símbols, macros, smartparts.

Creació d’entitats constructives a partir de simbologia 2D.

 

DIA 4:

Escales i rampes.

Cobertes.

Baranes.

Càlcul d’alçats i seccions.

Vistes associatives.

Delineació 2D.

Retolació i acotació.

Llegendes.

 

DIA 5:

Composició i traçat de plànols.

Configuració de plumilles, gruixos, colors.

Importació i exportació a altres formats (Ifc, dwg, dxf, dgn, sketchup, c4d, 3ds, pdf…)

Allplan Exchange.

 

DIA 6:

Renderitzats, animació, imatge virtual.

Aplicació de textures, llums i recorreguts.

Integració de la imatge a l’entorn

Pdf 3D.

BIM+ 

Aclariments

Nota:  Cal recordar que el curs és principalment pràctic i que els alumnes hauran de portar ordinador portàtil amb el programa instal·lat.

El programa amb una llicència temporal de 30 dies es pot descarregar des de:

http://www.nemetschek-allplan.es/servicios/descargar-software/descarga-cad.html

Important: Allplan no funciona en Windows XP. Windows XP és un sistema descatalogat per Microsoft i Nemetschek ja no desenvolupa versions per aquest sistema operatiu.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Nemetschek España, S.A.
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els divendres 14, 21 i 28 de març i 4, 11 i 25 d'abril ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Antolí Cámara, ACTIGRAMA, S.L.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.