ESert
M1. Model de gestió energètica d'edificis
EGI1140402
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 3, 10 i 24 d’abril i 8, 15, 22 i el divendres 30 de maig i el dijous 5 de juny,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 32 hores  

Director/docent
Anna Puig-Pey, doctora arquitecta. Directora del programa,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics projectistes del sector de l’edificació i l’arquitectura interessats en desenvolupar la intervenció en els edificis existents amb l’objectiu de reduir la seva despesa energètica. El programa està dirigit especialment als arquitectes que es vulguin posicionar com a gestors energètics de referència, un dels perfils professionals amb més potencial d’ocupació en el context actual.

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Més informació a 
plaimpulsa@coac.cat

EL GESTOR ENERGÈTIC D'EDIFICIS, NOU PERFIL PROFESSIONAL

 

 

 

 

 

ACREDITACIONS

Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,  el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Projecte MARIE de la UE.

Objectius

L’objectiu del curs consisteix en desenvolupar el coneixement necessari per reduir la despesa energètica en un edifici existent incidint en el seu ús i sense inversió econòmica.

Aquest programa es desenvolupa a través de la metodologia learning by doing, amb actuacions reals sobre edificis existents. En grups de fins a cinc alumnes es realitzarà la diagnosi a diversos edificis existents terciaris públics i privats, en els quals es desenvoluparà una proposta de millores de la gestió energètica així com una primera aproximació a la seva implementació i resultats, tot incidint en la gestió de les instal·lacions, l’adequació de la facturació i les disfuncions de programa o de comportament dels usuaris.

Aquest curs s’emmarca en el Projecte MARIE, liderat per la Generalitat de Catalunya, i forma part d’una experiència pilot de formació ocupació per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis existents desenvolupat conjuntament per l’Escola Sert COAC i la Generalitat de Catalunya.

Programa

1. Presentació del curs 

2. Marc normatiu, ambiental i social. El procés de rehabilitació energètica. 

3. Gestió energètica dels edificis. Metodologia. Auditoria energètica i implantació ISO50.001. 

4. Gestió energètica dels edificis: conceptes bàsics de certificació i auditoria energètica.  

5. Estalvi energètic amb l'optimització en l'ús de les instal·lacions i de l'edifici. 

6. Anàlisi facturació u optimització de consums. Identificació dels elements: preparació visites Edificis. 

7. Actuacions sobre el funcionament de l’edifici i casos d’estudi. 

8. Comunicació i difusió de la metodologia. Relació amb el client i els usuaris. 

 

Quadre docent:

Anna Puig-Pey, doctora arquitecta. Directora del programa

Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental a Societat Orgànica (SO)

Lluïsa Sánchez, arquitecta i consultora instal·lacions JSS

Rafael López, enginyer i consultora instal·lacions JSS

Oriol Casillas, enginyer i consultor instal·lacions JSS

Mariona Alcaraz, arquitecta SynapcityStudio (SS)

Galdric Ruiz, arquitecte tècnic SynapcityStudio (SS)


 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 3, 10 i 24 d’abril i 8, 15, 22 i el divendres 30 de maig i el dijous 5 de juny,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 32 hores  

Director/docent
Anna Puig-Pey, doctora arquitecta. Directora del programa,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.