ESert
MONOGRÀFIC: Resolució dels primers dubtes que sorgeixen a l'iniciar-se en la pràctica del dictamen pericial
AGF140321
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Divendres 21 de març de 2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Víctor Fanlo Punter i Ana Ruiz Fonta, Arquitectes DALF,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

L'objectiu d'aquest monogràfic és donar resposta a aquelles preguntes i dubtes que sorgeixen quan un s'inicia en la pràctica pericial, ja sigui sobre el procediment i protocol d'actuació en l'acceptació del càrrec, en la redacció del dictamen, en el cobrament d'honoraris, o durant la vista oral.

Programa

-  Breu exposició del procediment per a l’acceptació del càrrec de perit.
-  Competència.
-  Contingut del dictamen. Límits.
   Redacció del dictamen.
   Documentació necessària per realitzar el dictamen.
-  Càlcul i justificació d’honoraris.
   Defensa i cobrament d’honoraris.
-  Vista oral.
   Taxació pericial contradictòria.
   Aclariments.
   Costas.

 

Aclariments

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Divendres 21 de març de 2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Víctor Fanlo Punter i Ana Ruiz Fonta, Arquitectes DALF,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.