ESert
Jornada sobre la NOVA EINA INFORMÀTICA de compliment amb els documents HE0 I HE1 del CTE.
EGI1140403
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 8 d'abril del 2014,
Horari

de 12:00 a 14:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics interessats en actualitzar-se en les modificacions que han sobert els programes LIDER i CALENER arran de l'actualització del DB-HE.

Objectius

El passat 12 de setembre de 2013 es va publicar l’actualització del Codi Tècnic de l’Edificació del document  Bàsic DB-HE «Estalvi d’Energia».

Aquesta modificació es feia necessària per transposar a l’ordenament jurídic espanyol la nova Directiva Europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i la Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

Aquest mes de Març s’ha posat en marxa de forma obligatòria el nou document HE del Codi Tècnic de l'Edificació, pel que s’ha aprovat l’apartat HE0 de Limitació del Consum, i s’ha modificat l’HE1 de Limitació de la Demanda.

Aquest fet ha suposat que s’hagin de modificar els softwares emprats tant pel compliment de l’HE1, com per la certificació energètica.
 
En substitució de les eines oficials LIDER i CALENER, acaba de sortir el nou LIDER-CALENER unificat, que tant servirà per justificar el compliment amb l’HE1, HE0, com per a realitzar la certificació energètica de nous edificis.
 
La xerrada pretén complementar i revisar la que ja es va fer el passat 27 de Novembre a la seu del COAC de Girona, presentant a més el nou software LIDER-CALENER.

 

Programa

PROGRAMA

1. Breu resum de les modificacions del CTE - HE

2. La substitució de les eines oficials LIDER i CALENER pel nou LIDER-CALENER unificat, que tant servirà per justificar el compliment amb l’HE1, HE0.

3. Precs i preguntes.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 8 d'abril del 2014,
Horari

de 12:00 a 14:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.