ESert
Gestió de serveis, subministraments, impacte ambiental (M3 del Postgrau en FACILITY MANAGEMENT 3a edició) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1140366_M3
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
21 i 28 de maig, 4, 11 i 18 de juny de 2014,
Horari

Dimecres de 9.30h a 18:30h,
Durada 40 hores  

Director/docent
Felip Neri Gordi, arquitecte i director d'Integrated Facility Management,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals i/o estudiants d’últims anys de carrera que volen desenvolupar la seva carrera professional al sector del Facility Management o que, ja estant dins, volen ocupar llocs de major responsabilitat.
 
Bonificació Pla Impulsa
Postgrau inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA per accedir a la formació cap a nous perfils professionals (consulteu les
bases  i sol·liciteu una beca abans del 14 de març 2014). 

Bonificació Fundación Tripartita
El sistema de bonificació de la Fundación Tripartita permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors (s'inclouen els despatxos professionals amb treballadors en nòmina o amb autònoms tipus TRADE)
Més informació

Objectius

L'objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats que li permetin gestionar eficaçment la subcontractació de serveis amb els criteris òptims per tal de minimitzar l'impacte ambiental.
 

Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per VÍDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.

Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clica aquí

 

Programa

 • Descripció de les variables rellevants en la contractació dels serveis de neteja
 • Descripció de les variables en la contractació dels serveis de seguretat
 • Auditoria de la qualitat en els serveis
 • Contractes de subministrament d’electricitat
 • Estalvi i eficiència energètica. Energies renovables
 • Control de facturació
 • Monitorització de subministres
 • ESE
 • Certificació energètica
 • Prevenció de riscos laborals
 • Bones pràctiques / Petjada de Carboni
 • Pla d'emergència
   
 • SLA’s i KPI’s. Exposició cas pràctic II
 • Descripció dels models de gestió de serveis generals en edificis
 • Exposició cas pràctic II (Licitació de serveis per un edifici)
   

Article sobre la figura del Facility Manager i l'experiència dels alumnes després d'haver fet el Postgrau 

Aquí pots veure el vídeo amb la participació de l'Alejandro Dorrio en la jornada de lliurament de diplomes al setembre de 2013

Aclariments

TIPUS DE CERTIFICATS
En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a "satisfactori", "a esmenar" o "no presentat".
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

MATRÍCULA
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

COL·LABORADORS:
 
                                                    
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
21 i 28 de maig, 4, 11 i 18 de juny de 2014,
Horari

Dimecres de 9.30h a 18:30h,
Durada 40 hores  

Director/docent
Felip Neri Gordi, arquitecte i director d'Integrated Facility Management,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.