ESert
Gestió espais i Gestió patrimoni (M4 del Postgrau en FACILITY MANAGEMENT 3a edició) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1140366_M4
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
25 de juny, 2, 9 i 16 de juliol de 2014,
Horari

Dimecres de 9.30h a 18:30h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Felip Neri Gordi, arquitecte i director d'Integrated Facility Management,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals i/o estudiants d’últims anys de carrera que volen desenvolupar la seva carrera professional al sector del Facility Management o que, ja estant dins, volen ocupar llocs de major responsabilitat.
 
Bonificació Pla Impulsa
Postgrau inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA per accedir a la formació cap a nous perfils professionals (consulteu les
bases  i sol·liciteu una beca abans del 14 de març 2014). 

Bonificació Fundación Tripartita
El sistema de bonificació de la Fundación Tripartita permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors (s'inclouen els despatxos professionals amb treballadors en nòmina o amb autònoms tipus TRADE)
Més informació

Objectius

L'objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin establir estratègies a llarg termini d'estalvi de costos en la gestió de l'edifici; gestionar eficaçment espais i noves ubicacions o decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer.
 

Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per VÍDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.

Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clica aquí

 

Programa

 
 • Gestió patrimonial
 • Intel·ligència emocional aplicada al FM
 • Resolució cas pràctic I. Quadre de Comandament
 • Avaluar les necessitats d’espai de les organitzacions
 • Proposar un procés de disseny de lay-outs en edificis d’oficines
 • Conèixer les estratègies i tendències en l’ús d’espais d’oficines
 • Gestionar de manera eficient els espais i redistribucions
 • Gestió de mudances. Exposició cas pràctic III
 • ONCE. Accessibilitat
 • Coneixements bàsics d’ergonomia / Mobiliari
 • Síndrome de l’edifici malalt / Malalties relacionades amb els edificis LS-1
 • Qualitat ambiental / Malalties relacionades amb els edificis LS-2
 • Malalties relacionades amb els edificis (amiant)
 • Qualitat ambiental
 • FM i Gestió del Coneixement
 • Resolució cas pràctic II
   
 • Visita edifici ONCE

Article sobre la figura del Facility Manager i l'experiència dels alumnes després d'haver fet el Postgrau 

Aquí pots veure el vídeo amb la participació de l'Alejandro Dorrio en la jornada de lliurament de diplomes al setembre de 2013

 

Aclariments

TIPUS DE CERTIFICATS
En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a "satisfactori", "a esmenar" o "no presentat".
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

MATRÍCULA
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

COL·LABORADORS:
 
                                                    
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
25 de juny, 2, 9 i 16 de juliol de 2014,
Horari

Dimecres de 9.30h a 18:30h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Felip Neri Gordi, arquitecte i director d'Integrated Facility Management,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.