ESert
Curs d'especialització de Lesions en l'Edificació. Metodologia i diagnosi
AGF140520
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
AJORNAT. Properament noves dates.,
Horari

de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Fernando Bendala Álvarez, vocal Junta Directiva AAEPFC. Arquitecte DALF,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

CURS AJORNAT. Properament noves dates
 
- Arquitectes experts pericials i forenses.
- Arquitectes recent llicenciats que desitgin adquirir una especialització jurídica tècnica en l'àmbit de les lesions de la construcció.
- Arquitectes al servei de l'administració pública que vulguin ampliar la seva formació.
- Arquitectes amb experiència professional que desitgin adquirir la qualificació tècnica i jurídica per intervenir com arquitectes experts pericials i forenses en procediments judicials.

Objectius

El criteri i el coneixement tècnic del professional de l'edificació és i serà l'eina necessària per a la investigació de les lesions en els edificis.

En el transcurs dels últims decennis, la metodologia diagnòstica de la tecnologia de la Construcció ha rebut aportacions importants per part de les Ciències Físiques de les Ciències Químiques que aconsegueixen un coneixement molt més profund dels danys en les edificacions.

D'altra banda, el progrés de la ciència i de la tècnica ha permès que l'edificació es beneficiï d'uns mitjans diagnòstics abans absents o reservats a altres branques de la tècnica.

L'objectiu d'aquest curs és abordar des d'una vessant pràctica l'aplicació i ús d'aquest coneixement teòric i instrumental per dotar el professional de l'Arquitectura d'un bagatge útil i d'aplicació directa i immediata sobre les lesions de la Construcció.

Amb aquest equipatge i amb la casuística comentada que es presenta en aquest curs, el perit o el professional de la Construcció coneixerà mitjans i mètodes de diagnòstic que permetran tant l'emissió d'un dictamen precís i sòlid com el projecte més adequat de les solucions constructives.

En el curs s'aborden de manera genèrica les lesions de l'edificació, tant les d'origen físic (ruptures o esquerdes) com les d'origen químic o biològic, i es donen les pautes necessàries per a la seva investigació. En aquesta edició s'ha ampliat el temari entorn dels Problemes generats pel soroll.

Programa

Aquest curs es fa a la seu de l'IDEC - Institut d'Educació Continua de Barcelona
C. Balmes, 132-134, 08008 Barcelona
 
 
Àrea primera: L'estat de la qüestió
 
Sessió 1
- Presentació del curs. Cas Pràctic I  
- Els fenòmens físics
- Tipus de fenòmens que originen lesions
 
Sessió 2
- Els fenòmens químics I
- Els fenòmens químics II (1)
- Els fenòmens químics II (2)
 
Sessió 3
- Explicació de casos pràctics amb termografia
- ¿Per què passa el soroll?
 
Sessió 4
- Aparells de mesura. Aplicació a casos pràctics
- Los fenòmens biològics
- Presentació cas pràctic II
- Explicació de casos pràctics
 
Àrea segona: Presa de dades
 
Sessió 5
- La fotografia aplicada al dictamen
- El dibuix com a eina
- Els materials de construcció
 
Sessió 6
- Explicació de casos pràctics
- Casos reals del Patrimoni cultural
 
 
Àrea tercera: Reparacions i valoració
 
Sessió 7
- Reparació de problemes acústics
- Reparacions en general
 
Sessió 8
- El pressupost del dictamen
- Lliurament del cas pràctic II. Solució  
- Valoració de les reparacions
- Resumen del curso
 
Ponents:
Laura Valverde Aragón
Mónica Vicente
Julia Gómez
Josetxo Casas
Francisco Daumal
Pere Cortacans
Albert Plá
Ramón Muñoz

 

Aclariments

(*) Especifiqueu en els aclariments de la butlleta d'inscripció si sou agrupats de l'AAEPFC o sou arquitectes DALF.
 
Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
AJORNAT. Properament noves dates.,
Horari

de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Fernando Bendala Álvarez, vocal Junta Directiva AAEPFC. Arquitecte DALF,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.