ESert
Editor de Memòries 3.0
ELL1140502
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
03/06/2014,
Horari

16:00 A 18:00H,
Durada 0 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Objectius

LES BASES.

* L'ESTRUCTURA DE LA MEMORIA SEGONS CTE.
* LA GUIA DE CONTINGUTS DEL COAC.
* ALTRES MODELS (GISA, ).
* EDITOR DE MEMORIES 1.0

EL CONCEPTE.

* PROGRAMA VIRTUAL (ONLINE).
* PROGRAMA MULTIPLATAFORMA.
* GESTIÓ DE L'INFORMACIÓ DES DEL NÚVOL.
* USUARIS SIMULTANIS..

Programa

* COM ES CREA UN FITXER

- DADES ESTRUCTURALS.

. municipi
. tipologia d'obra
. tipologia d'edifici

- LA DEMO. (com gestiona aquestes dades, que permet)

* ANTERIOR A LA MEMORIA. ENTRADA DE DADES

- EL PROJECTE, AGENTS I DOCUMENTS COMPLEMENTARIS.
- EL PANELL DE CONTROL DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

. definició de les característiques bàsiques del projecte
. Intervenció en edificis existents: CTE i Decret d'habitabilitat.
. creació automàtica del llistat de normativa.

- PANELL DE CONTROL DE LA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.

. definició de les característiques del projecte constructiu.
. creació automàtica del llistat de normativa.

* INDEX DE LA MEMORIA (PROJECTE)

. com l'editor genera un índex en funció de les dades introduÏdes i les
parts que té.

* INTRODUCCIÓ A L'ÚS DE L'EDITOR.

. txt a modificar (color vermell)
. txt proposat (color negre)
. eines d'edició (copiar-enganxar)
. funció reinici (Última versió o versió per defecte)

* CAS PRÀCTIC.

. Tipologies de rehabilitació.
. Definició d'un element constructiu. Les escales

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
03/06/2014,
Horari

16:00 A 18:00H,
Durada 0 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.