ESert
Curs d'inspecció d'instal·lacions en edificis existents pel certificat energètic amb detecció de millores
EOL1140601
COAC

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els dilluns 9 i 16 de juny del 2014,
Horari

de 16:00 a 20:00,
Durada 8 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

  Arquitectes i altres tècnics interessats en desenvolupar amb agilitat i precisió la inspecció tècnica de les Instal·lacions en edificis existents, per a l’elaboració posterior de la Certificació Energètica en Edificis Existents.

              

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSAMés informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

El curs desenvolupa de forma pràctica la metodologia bàsica per a la Inspecció de les Instal·lacions a través dels conceptes que s’inclouen en els diferents apartats i àmbits del programa CE3X. Es realitzaran exemples concrets per a les tipologies Residencial, Petit terciari i Gran terciari, amb aclariment dels conceptes d’instal·lacions associats.

Programa

PROGRAMA:

  

Dilluns 9 de Juny. 16:00h a 20:00h

Sessió 1 – Identificació de sistemes, inspecció i recopilació de dades d’equips

 

1. Relació de sistemes i equips d’acord a la tipologia d’edificis

            1.1 Equips en ús residencial

            1.2 Equips i sistemes en petit terciari

            1.3 Equips i sistemes en gran terciari

 2. Definició dels Sistemes d’Instal.lacions en les eines de certificació. CE3X

 3. Identificació dels equips i les seves característiques

             3.1 Inspecció visual

            3.2 Recerca de documentació

            3.3 Proves amb equips in situ

            3.4 Calderes

            3.5 Bombes de Calor

            3.6 Efecte Joule

            3.7 Acumulació ACS

            3.8 Altres

4. Fonts d’Energia/combustibles. Factures

5. Contribucions energètiques

            5.1 Instal.lació solar tèrmica

            5.2 Instal.lació fotovoltaica

6. Instal.lacions d’enllumenat

            6.1 Tipologia d’equips

            6.2 Utilització del luxòmetre

            6.3 Determinació del VEEI

            6.4 Introducció a càlculs teòrics amb Dialux

7. Equips d’aire primari

8. Motors i ventiladors

 

Dilluns 16 de Juny. 16:00h a 20:00h

Sessió 2 – Identificació de possibilitats de millora en les instal.lacions a partir de la inspecció i les dades recopilades

 

1. Millores passives vs. Millores actives

2. Possibilitats de millora en les instal.lacions

                2.1 Substitució de calderes

2.2 Substitució d’equips autònoms

2.3 Substitució de plantes refredadores

2.4 Instal.lació de sistemes mixtes

2.5 Fraccionament de potència

2.6 Recuperació de calor de l’aire d’extracció

2.7 Instal.lació de captadors solars tèrmics

2.8 Instal.lació de captadors solars fotovoltaics

2.9 Substitució d’equips d’il.luminació

2.10 Instal.lació d’equips de control d’il.luminació

2.11 Cogeneració

3. Repercussió de les millores en l’edifici 

4. Anàlisi econòmic de les millores

             4.1 Costos de les millores

             4.2 Període d’amortització de les millores

 

DOCENT: Antoni Márquez i Briones, enginyer industrial, CO2EN energy consulting

 

Aclariments

 NOTA: el curs es ralitzarà a la FES, (Fundació Estudis Superiors), c. Joan Pere Fontanella, 3, Olot

NOTA 2: Aquest curs és fruit d'un conveni amb la FES.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els dilluns 9 i 16 de juny del 2014,
Horari

de 16:00 a 20:00,
Durada 8 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.