ESert
MONOGRÀFIC: El repte de la rehabilitació i renovació del parc edificat. La tercera revolució industrial i el sector de la edificació
AGF140527
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
dimarts 27 de maig de 2014,
Horari

de 18:30 a 21:00 h,
Durada 2.5 hores  

Director/docent
Pere González Nebreda, arquitecte DALF, President de la Unió d'Arquitectes Perits Forenses d'Espanya, Expert en anàlisi, valoració i optimització d'actius immobiliaris,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

El sector immobiliari en 2014:
El repte de la rehabilitació i renovació del parc edificat.
La tercera revolució industrial i el sector de la edificació.
Reflexions davant el canvi de model del sector de la edificació i el canvi del marc jurídic i tècnic
 
No es construiran mes habitatges perquè ja n’hi han suficients per cobrir la demanda de molt anys.
No es tracta ara de fer mes cases, sinó de que les que n’hi ha siguin millors.
La tercera revolució industrial ja és aquí: La confluència de la tecnòloga de Internet i las energies netes l’esta impulsant.
La tercera revolució industrial transformarà, altre cop, les ciutats, ja no forçades a tenir un creixement centrípet, sinó com a protagonistes essencials de l’eficiència fonamentada en les relacions i la cooperació.
La tercera revolució industrial permet que milions de ciutadans produeixin la seva pròpia energia, i al mateix temps, la revolució digital dels processos de fabricació permet que es pugui fer el mateix en altres terrenys de la producció.
La clàssica segmentació entre vivendes noves i vivendes de segona mà ha desaparegut. Desprès de la ruïna del sector immobiliari sorgeixen noves oportunitats d’activitat en un mercat nou, que requereix noves actituds professionals.
En aquesta situació, crítica, s’ha implementat un nou marc jurídic, que ha modificat lleis i normes per y impulsar la rehabilitació, la regeneració i la renovació urbanes. 
  • Real Decreto 235/2013 de 5 d’abril, por el que se aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.
  • Llei 8/2013 de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
  • Modificació de la llei sobre propietat horitzontal
  • Modificació de la lle d’ordenació de la edificació
  • Modificació de la “Ley de suelo”.
  • Real Decreto 233/2013 de 5 de abril Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes (2013-2016). En el que se estableix el “informe d’avaluació dels edificis” .
  • Modificació del títol V del Codi Civil Català
  • Modificació dels criteris d’aplicació del CTE per la rehabilitació (març 2014)
 
Les prestacions dels edificis son ara element diferenciador. La segmentació es fa ara entre vivendes velles i vivendes rehabilitades, entre vivendes amb poques prestacions i vivendes confortables i eficients. La millora de las prestacions, també les energètiques, son un estímul a l’activitat immobiliària, basada en la nova cultura de l’eficiència i la sostenibilitat.
 
L'actuació professional dels arquitectes, i especialment dels arquitectes perits, te ara una nova dimensió en les intervencions sobre el parc edificat. 

Programa

Aclariments

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
dimarts 27 de maig de 2014,
Horari

de 18:30 a 21:00 h,
Durada 2.5 hores  

Director/docent
Pere González Nebreda, arquitecte DALF, President de la Unió d'Arquitectes Perits Forenses d'Espanya, Expert en anàlisi, valoració i optimització d'actius immobiliaris,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.