ESert
Mediació. Nivell 1. Curs de BÀSIC de mediació en l'àmbit de l'arquitectura, la construcció i l'urbanisme
AGF20141002
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous del 02/10/2014 al 04/12/2014,
Horari

de 16:00 a 21:00 h,
Durada 50 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes membres de l'AAEPFC i arquitectes col·legiats en general, que vulguin:

- Adquirir habilitats personals de gestió dels conflictes en general buscant sortides pacífiques i consensuades.

- Incorporar capacitats de gestió de conflictes lligats a l'arquitectura (relacionats amb la construcció, danys i patologies, amb la valoració d'immobles, repartiment de béns, compravendes i lloguers, amb el dret civil, els incompliments de contractes, servituds, invasions, segregacions, conflictes entre veïns, de la utilització de l'espai públic, etc)

- Formar-se, seguint l'itinerari dels 3 cursos de mediació, fins a obtenir la formació homologada que acrediti les habilitats adquirides i que els permeti exercir de mediadors reconeguts per les Administracions.

Objectius

Objectiu principal del curs bàsic:

Capacitar els participants en les tècniques i el procés de mediació per tal que adquireixin les habilitats mediadores per intervenir en conflictes dels diferents col·lectius lligats al camp de l'arquitectura.

Adquirir les següents habilitats generals, en nivell bàsic:

 • Consensuar la resolució de casos pràctics en treballs d'equip. Capacitat d'anàlisi i reflexió.
 • Presentar les conclusions d'un treball, tant a nivell oral com escrit. Capacitat de síntesi y claredat en la comunicació.
 • Lideratge i negociació.
 • Planificar el temps necessari per al desenvolupament de tasques i activitats. Organització eficient i eficaç del propi temps.
 • Aplicació dels coneixements a la pràctica.
 • Resolució de problemes de forma ordenada, aplicant la metodologia adequada.
 • Autoconeixement i saber treballar amb altres professionals. Autocontrol i capacitat negociadora.
 • Saber analitzar les situacions conflictives i conduir un procés de conflictes com a tercer imparcial.
 • Saber treballar amb la incertesa. Flexibilitat, sentit comú i creativitat.
 • Superació dels prejudicis, empatia i escolta activa.

Objectius específics del curs bàsic:

 • Diferenciar la mediació d'altres formes de resolució de conflictes.
 • Treballar la promoció, difusió i el màrqueting de la mediació en l'àmbit de l'arquitectura.
 • Dirigir les activitats i les formes de mediació.
 • Presentar les tècniques de la mediació.

Fer pràctiques aplicades dels coneixements obtinguts en la formació.

Programa

La metodologia aplicada al curs és oberta, interactiva i amb aprenentatge significatiu.

A l'aula, es combinaran les exposicions teòriques amb exercicis pràctics, jocs de rol i dramatitzacions.

En la metodologia es treballarà en tres nivells d’aprenentatge: el "saber", el "saber fer" i el "saber ser" mediador en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.

 

PROGRAMA

Els conflictes:

 • La tipologia de conflictes urbanístics i de la construcció.
 • Los mètodes de resolució de conflictes.
 • El conflicte en la mediació

El concepte de mediació:

 • Els principis de la mediació de la mediació.
 • La difusió i el marketing de la mediació.
 • La normativa espanyola i catalana en mediació.

Els actors de la mediació:

 • Els mediadors.
 • Les parts en conflicte.

El procés i les tècniques de la mediació:

 • Les fases preliminars.
 • Les sessions de mediació.
 • L'acord en mediació.   
 • Les tècniques per a la comunicació.
 • Les tècniques d’ajuda a la negociació.
 • Les tècniques de creativitat per a la resolució de conflictes.

La pràctica de la mediació:

 • Anàlisi dels casos reals i treball sobre casos reals.
 • Dramatitzacions de casos.
 • Sessions de vídeo

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Per superar el curs, el participant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència del 80% i haver participat i superat les activitats proposades a cadascun dels mòduls formatius.

Examen sobre mediació segons les directrius que marqui la direcció acadèmica.

 

ESTRUCTURA DOCENT

Direcció acadèmica

Maria Munné

Codirectora del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra), Supervisora dels Mediadors Penals d’adults del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Professora associada del Departament de Psicologia Social de la UB Universitat de Barcelona y Mediadora professional. Experta i supervisora en mediació Comunitària, Investigadora principal del capítol de Mediació comunitària del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

Javier Wilhelm

Codirector del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Expert i Supervisor en Mediació Comunitària. Fundador i president de l’empresa de mediació “Mediació i Convivència”, Impulsor de centres públics de mediació a Catalunya i a València. Mediador judicial en temes de família i civils . Va ser el formador dels mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Buenos Aires als anys 90, i és coordinador científic de l’Associació Equilibri d’Itàlia.

Pere Notó

Doctor en Psicologia. Cap de l'àrea i professor titular de Psicologia Social del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Psicoanalista, és membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisis, International Psychoanalytical Association (SEP-IPA) i del Centre Pi i Molist Consultors Associats.

 

Més informació sobre el professorat

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous del 02/10/2014 al 04/12/2014,
Horari

de 16:00 a 21:00 h,
Durada 50 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.