ESert
MONOGRÀFIC: Aportacions del laboratori de materials en els processos de peritatges i diagnosis en edificis
AGF140611
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimecres 11 de juny de 2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Joan Ramon Rosell, Doctor i Professor UPC, Cap del Laboratori de Materials de l?EPSEB UPC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

En molts casos els resultats de “mesures” quantitatives o qualitatives ens pot aportar una informació molt valuosa, determinant, per validar unes hipòtesis o per sustentar unes primeres impressions fonamentades en l’ull clínic. Aquestes “mesures” poden anar des de les dades geomètriques, a les apreciacions organolèptiques, als resultats d’uns càlculs i en alguns casos, a paràmetres o valors que ens pot facilitar un laboratori de materials de construcció.

Aquest morter té ciment? El sostre suporta una determinada sobrecàrrega? L’adherència d’aquest revestiment, és correcta? Quin és el coeficient de dilatació tèrmica d’aquesta ceràmica? .....

Diagnosticar és conèixer, altrament el que es fa és opinar.

 

Programa

Es planteja una conferència on es farà esment a les diferents tècniques d’anàlisis, els tipus de dades que s’obtenen, la fiabilitat, etc, il·lustrat a partir de diferents casos d’estudi al llarg dels més de 25 anys d’experiència del Laboratori de Materials de l’EPSEB-UPC.

Aclariments

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimecres 11 de juny de 2014,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Joan Ramon Rosell, Doctor i Professor UPC, Cap del Laboratori de Materials de l?EPSEB UPC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.