ESert
CAMPUS PROFESSIONAL ANFAPA: Rehabilitació tèrmica, SATE
EBC1141007
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
29/10/2014,
Horari

Dimecres 16:00h a 20:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
ANFAPA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A arquitectes i professionals del sector interessats per l'eficiència energètica i l'aïllament tèrmic

Objectius

La jornada estarà impartida per les institucions més representatives de les diferents àrees que intervenen en el procés i té per finalitat traslladar al col·lectiu una informació consensuada i general sobre eficiència energètica i l'aïllament tèrmic.

Així mateix, aprofundeix en la necessitat de conscienciar el sector sobre la necessitat de la rehabilitació tèrmica de l'envolupant dels edificis com a mesura per reduir la nostra factura energètica i obtenir habitatges més confortables.

Programa

La jornada consta de quatre intervencions:

  • Presentació de la jornada i consideracions del col·lectiu sobre eficiència energètica (20 minuts)
  • Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior SATE realitzada per ANFAPA associació nacional de fabricants de morters i SATE (1,30h) - Ponent: Sr. Jaume Pellisé, Responsable de Producto de ANFAPA

    PAUSA 15 minuts

  • Materials aïllants que desenvoluparà ANDIMAT associació de fabricants de materials d'aïllament (1,00h) - Ponent: Sr. Yago Masso, Director Técnico de ANDIMAT
  • IDAE ajudes i subvencioni estatals a la rehabilitació tèrmica dels edificis basat en el pla (3/4 h) - Ponent: Jesús Ruiz Castellano, Técnico Departamente Doméstico y Edificios
  • Taula rodona amb la participació de tots els ponents que respondran a les preguntes dels assistents.
  • Clausura - Ponent: Robert Benedé, Gerente de ANFAPA

Imatges de l'abanas i el després d'una obra:

 

          

 

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net 
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
29/10/2014,
Horari

Dimecres 16:00h a 20:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
ANFAPA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.