ESert
A.I.- Càlculs bàsics d'estructures per a la rehabilitació - 2ona part
EGI1141103
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimarts 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre del 2014 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Miquel Llorens i Sulivera,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, arquitectes tècnics i estudiants de carreres d'edificació 

Objectius

 .- Introduir als assistents en els càlculs estructurals més habituals davant d’una obra de rehabilitació.

.- Plantejar la resolució de càlculs simples emprant el programari Wineva.

Programa

 1era sessió:          

Plantejament general:

.- Comprensió de l’esquema estructural existent.

.- Adequació entre realitat física / model de càlcul.

.- Estats de càrrega i restriccions de deformació.

.- Introducció/repàs de nocions bàsiques del programa Wineva.

 

2a sessió:                            

Cas pràctic 1: Murs de fàbrica: disseny i comprovació.

 

3a sessió:                            

Cas pràctic 2: Bigues de fusta: introducció al comportament.

 

4a sessió:                            

Cas pràctic 3: Recalçament de fonamentacions superficials: tècniques i càlcul.

 

DOCENT: Doctor Miquel Llorens Sulivera, arquitecte de GMK. Advanced Materials Analysis for Structural Design (AMADE) de la Universitat de Girona.

Aclariments

 NOTA: Caldrà portar el vostre ordinador portàtil amb el programa WinEva instal.lat, que us podeu descarregar la versió de prova a http://tecno.upc.es/wineva/ o comprar-lo per a uns 50 euros. (5 llicències)

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimarts 25 de novembre i 2, 9 i 16 de desembre del 2014 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Miquel Llorens i Sulivera,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.