ESert
CAMPUS PROFESSIONAL, Grupo Gámiz: Les fustes modificades: noves possibilitats constructives. Fusta "acetilada": 'ACCOYA. Aplicació estructural de biga laminada de roure (VIGAM) per mur cortina.
EBC4141008
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
20/10/2014,
Horari

Dilluns de 12.30h a 14.30h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Grupo Gámiz,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i professionals afins involucrats en processos constructius. 

Objectius

Coneixements de les característiques tècniques del nou producte de fusta "acetilada" i noves solucions arquitectòniques per realitzar façanes de mur cortina amb fusta certificada estructural, marcatge CE.

Programa

La fusta modificada, en especial fusta "acetilada" -  ACCOYA® - D. Manuel Touza

VIGAM – Biga laminada de roure d'ús estructural per façana de mur cortina - D. Félix Flüshöh

Còctel networking per gentilesa de: 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net 
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
20/10/2014,
Horari

Dilluns de 12.30h a 14.30h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Grupo Gámiz,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.