ESert
Certificació energètica d'edificis existents: metodologia i eina normativa CE3X (12a ed.)
EBC1141010
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/2/15 al 06/03/15,
Horari

Dimecres i divendres de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Luca Volpi, arquitecte, consultor en eficiència energètica i arquitectura solar, col·laborador permanent a Societat Orgànica Consultora Ambiental.l,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes interessats en desenvolupar l’avaluació energètica dels edificis existents.

 

Objectius

Desenvolupar el coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de la metodologia i eina CE3X per establir la Qualificació Energètica d’Edificis Existents, segons estableix el Real Decret Corresponent, en el marc de la transposició de les Directives Europees de 2002 i 2010 sobre eficiència energètica dels edificis.

 

Programa

 Sessió 1 

Introducció: Demanda, consum, impacte ambiental. Eina CE3X Explicació general i Treball Pràctic 1a part

-Context normatiu: RD Certificació, escala de la certificació

-Eina CE3X. Explicació general: abast, estructura, operativitat i funcionament, resultats. 

-Eina CE3X: Treball pràctic 1a part. Definició de l'envolvent tècnica: revisió de dades recollides, tancaments, ombres, ponts tèrmics.

 

Sessió 2

Eina CE3X: Treball pràctic 2a part

-Definició de les instal·lacions: climatització, ACS, ventilació i altres. Certificació

-Opcions de millora: combinació d'opcions, anàlisi econòmic. Certificació definitiva

 

Sessió 3.

Eina CE3X: Treball pràctic 3a part

-Edificis terciaris: Petit i Mitjà terciari, Gran Terciari

-Definició de l'envolvent tèrmica

-Definició d'instal·lacions: singularitat de les instal·lacions a GT

 

Sessió 4 

Eina CE3X: Treball pràctic

-Sessió pràctica  amb exercicis no guiats i suport del docent

-Resolució dubtes freqüents

 

NOTA: Per garantir l’aprofitament del curs es recomana que cada alumne porti ordinador personal portàtil a classe

Aclariments

DIPLOMES

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a totes les persones que hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials i/o hagin fet el 50% dels exercicis on line. En els postgraus es lliurarà un certificat d’aprofitament a totes les persones que superin les proves d’avaluació i hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials. Els cursos de postgrau inclouen una dedicació estimada fora de l’horari lectiu d’aproximadament 1 hora per cada 4 hores lectives que, una vegada superat el postgrau, es reconeixeran en el certificat d’aprofitament corresponent (consultar a la web condicions específiques per a cada postgrau).

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives. Si l’anul·lació de la matrícula es fa un cop començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

  

 

 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/2/15 al 06/03/15,
Horari

Dimecres i divendres de 15.00 h a 19.00 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Luca Volpi, arquitecte, consultor en eficiència energètica i arquitectura solar, col·laborador permanent a Societat Orgànica Consultora Ambiental.l,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.