ESert
Rehabilitació d'estructures i fonaments (8a edició) Presencial i per videoaula a través d'Internet. (M2 del Postgrau en Rehabilitació)
EBC1141108
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/11/2014 al 23/01/2015,
Horari

Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h / 23/01/2015 de 10.00 h a 14.00 h,
Durada 52 hores  

Director/docent
Cèsar Díaz: Doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques ? UPC i David Lladó: Arquitecte. Professor de Gestió de Projectes - ETSARQ-UIC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis.

Aquest curs correspon al Mòdul 2 del Postgrau en Rehabilitació (8a edició)

AJUTS A LA FORMACIÓ: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA, Més informació: plaimpulsa@coac.cat

 

Objectius

Coneixement, detecció, identificació i diagnòstic dels danys i patologies estructurals a l’edificació. Establiment de sistemes de reparació i tècniques d’intervenció dels elements constructius més habituals en: fonaments, estructures de murs de càrrega, de formigó, sostres de biguetes de fusta i metàl·liques, etc.

Programa

Presentació del Curs i de la pràctica del mòdul
Descripció constructiva, inspecció i patologia dels edificis amb tècniques tradicionals
Descripció constructiva, inspecció i patologia general dels edificis d’habitatges del segle XX
El coneixement de l’edificació en una trama urbana: Ciutat Vella
El coneixement de l’intervenció en l’edificació en una trama urbana: Ciutat Vella
Actuacions inicials en un procès de Rehabilitació
Diagnosi i intervenció de parets de tàpia
Diagnosi i intervenció d’estructures de fusta
Anàlisi de casos reals sobre tàpia i fusta
Principis generals d’avaluació resistent de les estructures muràries
Exemples d’Aplicació
Diagnosi i tècniques de’interpretació en estructures muràries
Presentació de casos reals d’intervenció exposats pels seus autors
Descripció constructiva, inspecció i patologia dels edificis en Eixamples urbans del segle XIX
Característiques generals de les fonamentacions existents, antics i moderns. Casos més habituals de danys deguts a la fonamentació i tècniques de reparació
Introducció als apeuaments de murs i pilars existents
Exemples pràctics de dimensionat d’apeuaments
Patologia, inspecció, avaluació i reforç de sostres de biguetes de fusta. Exemples pràctics
Patologia, inspecció, avaluació i reforç de sostres de biguetes metàl.liques. Exemples pràctics
Normativa aplicable a la Rehabilitació
Exemples pràctics
Diagnosi Intervenció en Estructures de Formigó Armat. Mecanismes de dany
Diagnosi Estructural
Tècniques d'Intervenció
Casos reals d'intervenció
Exemples pràctics: reforços de biguetes ceràmiques
Resolució de la pràctica del mòdul


Durant el curs es realitzarà un exercici pràctic. La dedicació necessària per part dels alumnes s'estima en 1 hora per cada 4 hores lectives.


Aquest curs forma part del Postgrau en Rehabilitació (Mòdul 2). En cas que volguessis obtenir el títol de Postgrau més endavant, es convalidaria íntegrament aquesta formació.

El curs es realitzarà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada es podrà seguir en directe a través d'Internet per la VIDEOAULA

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. A través de la vídeoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.

Aclariments

CERTIFICATS
En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a "satisfactori", "a esmenar" o "no presentat".
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives (38h), que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

MATRICULA
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

EMPRESES COL·LABORADORES:

 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/11/2014 al 23/01/2015,
Horari

Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h / 23/01/2015 de 10.00 h a 14.00 h,
Durada 52 hores  

Director/docent
Cèsar Díaz: Doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques ? UPC i David Lladó: Arquitecte. Professor de Gestió de Projectes - ETSARQ-UIC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.