ESert
Mediació. Nivell 2. Curs de POST-GRAU de mediació en l'àmbit de l'arquitectura, la construcció i l'urbanisme
AGF20141003
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous del 11/12/2014 al 26/02/2015,
Horari

de 16:00 a 21:00 h,
Durada 50 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Exclusiu pels alumnes que hagin completat exitosament el curs bàsic de mediació (nivell 1) i que vulguin completar la seva formació per:

- Ampliar les habilitats personals de gestió dels conflictes en general i específicament els lligats a l’arquitectura, buscant sortides pacífiques i consensuades.

- Obtenir el TÍTOL DE POST-GRAU DE MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ARQUITECTURA, LA CONSTRUCCIÓ I L'URBANISME, suficient com a formació específica per a exercir de mediador, estant en possessió del títol d'arquitecte, i inscriure's al registre de mediadors del Ministeri de Justícia d'Espanya d’acord amb la Llei 5/2012.

- Continuar formant-se, seguint l’itinerari dels 3 nivells de mediació, fins a obtenir la formació homologada que acrediti les habilitats adquirides i que els permeti exercir de mediadors reconeguts per totes les Administracions.

 

Objectius

Objectiu principal del curs bàsic:

Exercitar en la conducció del procés de mediació mitjançant les habilitats i tècniques mediadores necessàries pels conflictes comunitaris i mercantils lligats al camp de l’arquitectura.

Refermar les següents habilitats generals:

 • Consensuar la resolució de casos pràctics en treballs d’equip. Capacitat d’anàlisi i reflexió.
 • Presentar les conclusions d’un treball, tant a nivell oral com escrit. Capacitat de síntesi y claredat en la comunicació.
 • Lideratge i negociació.
 • Planificar el temps necessari per al desenvolupament de tasques i activitats. Organització eficient i eficaç del propi temps.
 • Aplicació dels coneixements a la pràctica.
 • Resolució de problemes de forma ordenada, aplicant la metodologia adequada.
 • Autoconeixement i saber treballar amb altres professionals. Autocontrol i capacitat negociadora.
 • Saber analitzar les situacions conflictives i conduir un procés de conflictes com a tercer imparcial.
 • Saber treballar amb la incertesa. Flexibilitat, sentit comú i creativitat.
 • Superació dels prejudicis, empatia i escolta activa.

 Objectius específics del curs de Post-Grau:

 • Descriure i analitzar la naturalesa dels conflictes relacionats amb l’arquitectura.
 • Entrenar en els processos i les metodologies de la mediació en l'arquitectura.
 • Conèixer els conceptes legals i psicosocials de la mediació en l'àmbit de l'arquitectura.
 • Fer pràctiques aplicades dels coneixements obtinguts en la formació.

Programa

La metodologia aplicada al curs és oberta, interactiva i amb aprenentatge significatiu.

A l’aula, es combinaran les exposicions teòriques amb exercicis pràctics, jocs de rol i dramatitzacions.

En la metodologia es treballarà en tres nivells d’aprenentatge: el “saber”, el “saber fer” i el “saber ser” mediador en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.

 

PROGRAMA

Els conflictes:

 • Anàlisi i causes de la conflictivitat
 • Els processos dels conflictes en el camp de l’arquitectura

El concepte de mediació:

 • Els conceptes jurídics en el camp de l’arquitectura i la mediació
 • Els conceptes psicosocials en el camp de l’arquitectura i la mediació

Els actors de la mediació:

 • La relació entre parts i mediadors.
 • L’apoderament de les parts en el procés de mediació

El procés i les tècniques de la mediació:

 • Les fases de la mediació:
  • Presentació de la mediació
  • Descoberta d’interessos
  • Creació de l’agenda de treball
  • Creació d’opcions
  • L’acord i el seguiment
 • Tècniques d’anàlisis del conflicte.
 • Tècniques de legitimació.
 • Tècniques d’apoderament.

La pràctica de la mediació:

 • Anàlisi dels casos reals i treball sobre casos reals.
 • Dramatitzacions de casos.
 • Sessions de vídeo

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Per superar el curs, el participant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència del 80% i haver participat i superat les activitats proposades a cadascun dels mòduls formatius.

Examen basat en un treball científic o divulgatiu centrat en un dels camps del conflicte de la mediació i arquitectura.

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

No són obligatòries.

No obstant, la direcció acadèmica es compromet a donar suport a les iniciatives dels participants per a realitzar pràctiques a:

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

L'Ajuntament de Barberà del Vallès

L'Ajuntament de Castelldefels

 

ESTRUCTURA DOCENT

Direcció acadèmica

Maria Munné

Codirectora del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra), Supervisora dels Mediadors Penals d’adults del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Professora associada del Departament de Psicologia Social de la UB Universitat de Barcelona y Mediadora professional. Experta i supervisora en mediació Comunitària, Investigadora principal del capítol de Mediació comunitària del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

Javier Wilhelm

Codirector del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Expert i Supervisor en Mediació Comunitària. Fundador i president de l’empresa de mediació “Mediació i Convivència”, Impulsor de centres públics de mediació a Catalunya i a València. Mediador judicial en temes de família i civils . Va ser el formador dels mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Buenos Aires als anys 90, i és coordinador científic de l’Associació Equilibri d’Itàlia.

Pere Notó

Doctor en Psicologia. Cap de l'àrea i professor titular de Psicologia Social del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Psicoanalista, és membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisis, International Psychoanalytical Association (SEP-IPA) i del Centre Pi i Molist Consultors Associats.

 

Més informació sobre el professorat

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous del 11/12/2014 al 26/02/2015,
Horari

de 16:00 a 21:00 h,
Durada 50 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.