ESert
Curs pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER pel compliment de la HE0 i HE1 (3a edició)
EOL1141101
COAC

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
Els dilluns 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2014,
Horari

de 16:00 a 20:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants i altres tècnics 

Objectius

El curs pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software, i permetre que els assistents dominin amb garanties la seva utilització, des de la concepció de l’edifici, fins a les seves instal.lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries de materials i ponts tèrmics, etc, per tal de poder justificar els documents HE0 i HE1 del CTE.

Programa

Arrel de la modificació del document HE del Codi Tècnic de l'Edificació, pel que s’ha aprovat l’apartat HE0 de Limitació del Consum, i s’ha modificat l’HE1 de Limitació de la Demanda, a part d’altres modificacions a la resta de documents, s’han hagut d’adaptar els softwares emprats tant pel compliment de l’HE1, com per la certificació energètica.

 

En substitució de les eines oficials LIDER i CALENER, acaba de sortir el nou LIDER-CALENER unificat, que tant servirà per justificar el compliment amb l’HE1, HE0, com per a realitzar la certificació energètica de nous edificis.

 

Dilluns 3 de novembre. 16:00h a 20:00h

Professor: Antoni Márquez

Sessió 1 – Introducció i conceptes bàsics. Context normatiu

 

1. Introducció al context normatiu actual. Nou CTE-HE i RD235/2013

2. Situació actual d’utilització dels diferents softwares i eines de justificació del CTE-HE, i de la certificació energètica.

3. Introducció al programa Lider-Calener

            - Requisits. Instal.lació

            - Abast i limitacions

            - Arbre de fitxers i carpetes

            - Com s’utilitza?

            - Definició d’un projecte. Dades Generals

 

Dilluns 10 de novembre. 16:00h a 20:00h

Professor: Jordi Manich

Sessió 2 – Definició de  l’edifici

 

 

 

 

1. Gestió de les Bases de dades

2. Definició geomètrica

3. Obertures

4. Ombres i elements singulars

5. Condicions operacionals

 

Dilluns 17 de novembre. 16:00h a 20:00h

Professor: Antoni Márquez

Sessió 3 – Capacitats addicionals. Definició de les instal.lacions de l’edifici. Càlculs

 

1. Capacitats addicionals (façanes ventilades, murs trombe, hivernacles, programació ombres, ponts tèrmics,...)

2. Càlculs i justificació HE1

3. Definició dels Sistemes i components (instal.lacions)

4. Càlculs HE0, i generació informe justificatiu

 

Dilluns 24 de novembre. 16:00h a 20:00h

Professor: Jordi Manich i Antoni Márquez

Sessió 4 – Treball pràctic

 

1. Exposició d’un cas pràctic a resoldre de principi a fi durant la sessió

2. Implementació de millores al cas pràctic

  

DOCENT: Antoni Márquez, i Jordi Manich enginyers industrials, CO2EN energy consulting

Aclariments

NOTA 1: el curs es realitzarà a la FES, (Fundació Estudis Superiors), c. Joan Pere Fontanella, 3, Olot

NOTA 2: per realitzar aquest curs serà necessari que cada alumne porti el seu ordinador portàtil a classe.

NOTA 3: Aquest curs és fruit d'un conveni amb la FES.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
Els dilluns 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2014,
Horari

de 16:00 a 20:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.