ESert
CAMPUS PROFESSIONAL, Carsal puertas: Característiques tècniques per al compliment de la normativa vigent en portes
EGI1140905
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dilluns 27 d'octubre del 2014,
Horari

de 13 a 15h.,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pol Sánchez | Dpto. Marketing | Puertas Carsal ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, arquitectes tècnics i altres professionals

Objectius

 Aquesta sessió té per objecte donar a conèixer les característiques tècniques per a complir la legislació vigent que afecta a les portes i les seves tipologies.

Programa

 PROGRAMA :

  

·         Les portes tècniques: portes tallafocs, acústiques, RX, HPL (High Pressure Laminated)  i portes de seguretat.

o   Ús, característiques i materials de les portes tècniques.

o   Legislació i certificacions de les portes tècniques.

 

·         Les portes d’interior: de fusta o lacades

o   Característiques i materials de les portes d’interior.

o   Tendències en portes d’interior

 

·         Qui som a Puertas Carsal i com treballem

 

·         Precs i preguntes

Aclariments

 Nota: Un cop acabada la jornada, hi haurà una mica de pica pica per a realitzar un networking amb els que s’hagin matriculat prèviament.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dilluns 27 d'octubre del 2014,
Horari

de 13 a 15h.,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pol Sánchez | Dpto. Marketing | Puertas Carsal ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.