ESert
Disseny d'espais exteriors i petits jardins
EBC1141013
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
el dilluns des del 03/11/2014 al 24/11/2014,
Horari

de 15.30 a 19.30h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Manel Sangenís, arquitecte, professor de paisatge a Parcs i Jardins de Barcelona,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

ATENCIÓ! CANVI DE DATES I HORARI!

Dirigit a arquitectes i altres professionals que desenvolupen el disseny, la redacció i la gestió de petits projectes de paisatge, com un petit jardí o l’acondicionament dels exteriors de qualsevol projecte d’edificació, ja sigui com a professionals independents, associats o col·laboradors.

Objectius

Capacitar per al disseny, la projectació i la redacció de projectes senzills d’espai exterior i paisatge, assolint el coneixement pràctic de les espècies vegetals, solucions constructives, tècniques de jardí i xarxes d’instal·lacions.

Programa

J1. TIPOLOGIES I EINES D’INTERVENCIÓ
3.11.2014
 
. Jardins. Tipologia. El jardí del Moviment Modern
. Places i carrers. Conceptes previs
. Eines de composició del paisatge: Topografia, aigua, vegetació i elements arquitectònics
 
J2. DRENATGE I PAVIMENTACIÓ
10.11.2014
 
. Drenatge. Conceptes i disseny
. Microtopografia
. Recomanacions i Detalls
. Aprofitament de les aigües pluvials. Dimensionat
. Paviments. Esplanades I ferms
. Tipologies de paviments Continus/Peces
. Peces especials: Encintats, graonats, escossells, registres…Concreció en el projecte
. Costos
. Normativa i Bibliografia
 
J3. PLANTACIÓ
17.11.2014
 
. Previs: El substrat, l’orientació, l’aigua, el vent
. Nomenclatura botànica
. Estrats de plantació: Arbrat, arbustiu, entapissant, enfiladissa, jardineres
. Costos
. Pràctica. Identificació i coneixement d’espècies
. Normativa i Bibliografia
 
J4. INSTAL·LACIONS, MOBILIARI I PRESSUPOST
24.11.2014
 
. Reg. Tipus de xarxa. Consideracions tècniques
. Il·luminació. Tipus i eines de disseny. Consideracions tècniques
. Mobiliari
. Pressupost i Plec de Condicions. Especificitats
. Normativa i Bibliografia
. Façanes i cobertes enjardinades

Aclariments

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

  

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
el dilluns des del 03/11/2014 al 24/11/2014,
Horari

de 15.30 a 19.30h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Manel Sangenís, arquitecte, professor de paisatge a Parcs i Jardins de Barcelona,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.