ESert
Novetats DB HE0 per a usuaris experts de Lider i Calener. Cap a l'edifici de baix consum energètic NZeB
EBC1141009
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
15/10/14,
Horari

Dimecres de 9.30 h a 13.30 h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes interessats en les novetats DB_HE del Código Técnico de la Edificación CTE.

Objectius

 Conèixer l'abast i el plantejament de l'actualització del document DB HE, analitzar les possibilitats de justificació del compliment, així com les eines disponibles per realitzar-ho.

Programa

-Enfocament de l’actualització del DB

 

Es planteja una anàlisi de l'enfocament proposat en aquesta actualització normativa, el context legislatiu a escala europea i estatal en el qual apareix, i els escenaris de futur que es plantegen per complir els objectius marcats per les directives europees d'eficiència energètica.

-Principals Novetats dels documents

Es repassaran les principals novetats incorporades en el document HE amb èmfasi en els apartats HE0 i HE1

-Eines de justificació a l’abast

Es revisaran les opcions de justificació del compliment normatiu i les eines que els tècnics tenen a disposició per dur-ho a terme: Eina Unificada Oficial (el funcionament i la utilització per a usuaris que coneixen els programes LIDER i CALENER) així com les possibilitats de justificació amb altres eines.

-L’edifici de consum energètic quasi nul nZEB:

Revisió de l’estat de la qüestió sobre la definició i implementació del nZEB. Es presentaran criteris per a la definició i implementació i disseny d’edificis nZEB.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
15/10/14,
Horari

Dimecres de 9.30 h a 13.30 h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.