ESert
Aplicació pràctica del Decret d'Habitabilitat 141/2012
EGI1141003
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 10 d’octubre del 2014,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 0 hores  

Director/docent
Lurdes Ferran i Iban Roca, arquitectes del Departament de Visat de la Demarcació de Girona del Coac ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, estudiants i arquitectes tècnics

Objectius

 Conèixer l’aplicació pràctica del decret així com la documentació necessaria a presentar, tant en plànols, memoria, cèdula i final d’obra.

Programa

 PROGRAMA

 

-          . Novetats de les condicions generals del decret 141/2012

-          . ANNEX I. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció,

o   Casos pràctics,

-          . ANNEX II. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984

-          . ANNEX IV. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació

o   Casos pràctics,

-          . Fitxes justificatives del decret

-          . Cèdules de segona ocupació

-          . Certificats finals d’obra

-          . Dubtes i preguntes

  

Docents: Lurdes Ferran i Iban Roca, arquitectes del Departament de Visat de la Demarcació de Girona del Coac  


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 10 d’octubre del 2014,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 0 hores  

Director/docent
Lurdes Ferran i Iban Roca, arquitectes del Departament de Visat de la Demarcació de Girona del Coac ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.