ESert
Construccions en sòl no urbanitzable
ETA141008
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
8 d'octubre de 2014,
Horari

De 15:30h a 18:00h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, arquitectes tècnics, delineants, professionals interessats en les construccions en sòl no urbanitzable.

Objectius

 L'objecte de la sessió és posar en coneixement el contingut legislatiu i reglamentari que afecta a les construccions i activitats en sòl no urbanitzable i la seva tramitació i també aportar eines d'ajut en la redacció dels projectes per a llicències en sòl no urbanitzable, en forma d'exemples, modalitat d'autoritzacions, planejament territorial d'aplicació, criteris derivats de la ponència de sòl no urbanitzable, catàleg de masies i estudis d'impacte paisatgístic.

Programa

Primera Part
Llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable.
Legislació.
Clarificació dels procediments.
Informes preceptius.
 
Segona Part
Construccions i usos permesos en sòl no urbanitzable.
Classificació de sòl en el planejamnet urbanístic i territorial.
Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals.
Criteris urbanístics de la Ponència de sòl no urbanitzable.
Catàleg i estudis d'impacte paisatgístic.
 
A càrrec dels Tècnics del Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona.

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
8 d'octubre de 2014,
Horari

De 15:30h a 18:00h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.