ESert
Avaluació energètica d'edificis: eines avançades de simulació complementàries
EBC1141205
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/11/14 al 27/11/14,
Horari

Dimarts i dijous de 9.30 h a 13.30 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes interessats el disseny i la construcció d'edificis d'altes prestacions i mínim consum de recursos.

Objectius

Conèixer i Desenvolupar l'ús d'eines que siguin capaces de valorar totes les prestacions i estratègies que des del disseny s'hagin incorporat al projecte.

Les eines de compliment normatiu han estat dissenyades per avaluar la prestació final de l'edifici pel que difícilment serveixen com a ajuda al disseny. Aquest curs pretén estudiar algunes eines de Programari  lliure que ajudin al projectista a validar i quantificar estratègies de projecte sobre el consum tèrmic i lumínic responsables de més del 60% de l’energia que demanden els edificis.

Programa

Sessió 1

Assolellament i proteccions solars: S'estudiaran diferents eines que serveixen per al disseny d'una protecció solar i comprovar la seva afectivitat al llarg de l'any considerant el recorregut i la incidència solar.

-Anàlisi amb carta estereogràfica

-Avaluació de recorregut solar amb eines informàtiques

-Eines Web per l’anàlisi de proteccions solars i captació en tancaments

-Exercici Pràctic: Eines Web

   -Definició de ràfecs i lamel·les

   -Avaluació de superfícies captores

 

Sessió 2

-Simulació de Ponts tèrmics: Programa THERM : Es tracta d’un programa utilitzat per modelar els efectes de transferència de calor a través de ponts tèrmics als edificis, així com per a l'anàlisi de fluxos de calor a través d'elements específics o singulars de l'envolupant tèrmica.

-Descripció estructura general de l'eina

   -Operativitat i funcionament

   -Definició de diferents tipologies de ponts tèrmics habituals

-Exercici Pràctic amb Therm

    -Análisi d’exemples de ponts tèrmics habituals

Aclariments

Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Certificats:

Certificat d'assistència:

Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació. 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/11/14 al 27/11/14,
Horari

Dimarts i dijous de 9.30 h a 13.30 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.