ESert
Jornada de presentació del Postgrau de MESTRATGE EN CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL per a arquitectes
EGI1141005
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
El dijous 30 d’octubre de 2014,
Horari

de 13:00 a 14:30 h,
Durada 1.5 hores  

Director/docent
Olga Muñoz, arquitecta Projecte GRETA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, restauradors i estudiants interessats a preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció.

Objectius

L’objectiu és preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció. Després d’un primer curs adreçat a les empreses gironines dedicades a la restauració i rehabilitació, es planteja ara una edició amb uns continguts específics per a arquitectes.

Programa

Una bona part de les tècniques tradicionals escapen a qualsevol normativa i continuen ignorades pel món acadèmic i professional. Són coneixements basats en la praxis i en la transmissió oral a peu d’obra.


El curs s’estructura en 4 mòduls de 30 hores cadascun. Cada mòdul té una durada de 6 setmanes, però els mòduls estan separats en el temps de manera que el conjunt del Curs sencer es farà al llarg d’un període de dos anys.

 

Cadascun dels 4 mòduls del curs gira al voltant d’un material bàsic de la nostra tradició arquitectònica i de les tècniques que li són pròpies.

El mòdul 1: la Pedra (Tardor 2014)

El mòdul 2: La Calç (Primavera 2015)

El mòdul 3: la Ceràmica (Tardor 2015)

El mòdul 4: la Fusta (Primavera 2016)

 

La quota d’inscripció per els arquitectes i aparelladors serà de 150,00 € per a cada mòdul de 30 hores.

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
El dijous 30 d’octubre de 2014,
Horari

de 13:00 a 14:30 h,
Durada 1.5 hores  

Director/docent
Olga Muñoz, arquitecta Projecte GRETA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.