ESert
PGEE (3a ed) - M1. MODEL DE GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS
EBC1141131
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 4/11/14 al 25/11/14,
Horari

Dimarts de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Fabián López (dr. arquitecte i consultor ambiental), Anna Puig-Pey (dra. arquitecta) i M.Lluisa Sánchez (arquitecta i consultora instal·lacions),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

   Arquitectes i altres tècnics projectistes del sector de l’edificació i l’arquitectura interessats en desenvolupar la intervenció en els edificis existents amb l’objectiu de reduir la seva despesa energètica. El programa està dirigit especialment als arquitectes que es vulguin posicionar com a gestors energètics de referència, un dels perfils professionals amb més potencial d’ocupació en el context actual.

L'ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS 

POSADA EN MARXA ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS (ECREE) 

 

     

Objectius

L’objectiu del curs consisteix en desenvolupar el coneixement necessari per reduir la despesa energètica en un edifici existent incidint en el seu ús i sense inversió econòmica.

Aquest programa es desenvolupa a través de la metodologia learning by doing, amb actuacions reals sobre edificis existents. En grups de fins a cinc alumnes es realitzarà la diagnosi a diversos edificis existents terciaris públics i privats, en els quals es desenvoluparà una proposta de millores de la gestió energètica així com una primera aproximació a la seva implementació i resultats, tot incidint en la gestió de les instal·lacions, l’adequació de la facturació i les disfuncions de programa o de comportament dels usuaris.

Les primeres edicions d'aquest curs tenen el seu origen en el Projecte MARIE, liderat per la Generalitat de Catalunya, i forma part d’una experiència pilot de formació ocupació per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis existents desenvolupat conjuntament per l’Escola Sert COAC i la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el passat mes de març, el Govern va aprovar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis amb l'objectiu d'incentivar els propietaris de l’1,2 milions d’edificis que hi ha a Catalunya, tant d’usos residencials com terciaris, per tal de millorar el seu comportament energètic, impulsant l’estalvi econòmic i les condicions d’habitabilitat i confort. L’Estratègia preveu impulsar 120 macroprojectes de renovació energètica que suposaran una inversió de més de 1.400M€ i la creació de 14.000 llocs de treball associats (+info)

         

Programa

Nou! Ja podeu consultar el PROGRAMA COMPLET

 

M1. MODEL DE GESTIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Lloc: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a planta. Durada-Dates-Horaris:   32 hores. Del 4/11/14 al 25/11/14. Dimarts de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

· · ·  

4/11/14. Sessió 1 (Matí).

Presentació del curs. L’arquitecte como a consultor energètic i les seves possibilitats d’ocupació.

Els edificis Mediterranis i l’eficiència energètica, origen del PROJECTE MARIE: les dades per a la diagnosi i els objectius de la UE2020. Sabem Projectar, Construir i Rehabilitar amb criteris d’eficiència energètica? I gestionar de manera eficient l’ús dels edificis col·lectius? Presentació de  Best Practices d'edificis que han estalviat amb la optimització en l’ús de les seves instal·lacions. Docent: Mònica Bonafonte, Anna Puig-Pey, Dídac Ferrer.

4/11/14. Sessió 2 (Tarda).

Les actuacions sobre el funcionament de l’edifici i casos d’estudi

El marc teòric i la perspectiva dels “edificis vius”: descripció general de la metodologia utilitzada (monitorització energètica i aixecament de dades de l’edifici i de la comunitat) i descripció i anàlisi d’exemples d’èxit reals de diferents tipologies d’edificis (procés i resultats). Docents: Galdric Ruiz

11/11/14. Sessió 3 (Matí).

El marc normatiu, ambiental i social

Quin és el context normatiu d’eficiència energètica a nivell europeu, a l’àmbit estatal i a l’àmbit local? El model de gestió com a oportunitat d’actuació en la millora de l’eficiència energètica. Docent: Fabian López

11/11/14. Sessió 4 (Tarda).

Conceptes basics en Certificació i Auditoria Energètica 

La definició i tipus d’anàlisi per a la Gestió Energètica. Les etapes de les Auditories energètiques. Quina és la diferència entre l’Auditoria Energètica i la Certificació energètica d’edificis? El diagnòstic i les oportunitats d’actuació: l’evolvent, els sistemes i la gestió i l’ús dels edificis. Docent: Fabian López

18/11/14. Sessió 5 (Matí).

Auditoria Energètica i implantació ISO50.001.

A través del nou model d’aprenentatge: learning by doing, es desenvolupen quins són els serveis energètics a oferir i quina és la capacitació necessària per desenvolupar cadascun. S’abordaran els instruments d’avaluació dels edificis: la Certificació energètica, l’Auditoria energètica i la Metodologia d’implantació de gestió de la energia ISO 50.001 per a l’optimització en l’ús de les instal·lacions en els  edificis. Docent: Lluïsa Sánchez

18/11/14. Sessió 6 (Tarda).

Estalvi energètic en l’optimització en l’ús de les instal·lacions

Un cop presentats els conceptes previs: acompliment energètic, Definició IDEn (Indicador Desempeño Energético), Línia base, Objectius i fites, Pla d'acció i Registres, es desenvoluparen a través de diversos exemples l’entrada de dades de planificació i revisió energètica; l’anàlisis de dades, les propostes de millora, priorització, fixació IDEns i definició línia base; així com la implantació del seguiment de les mesures, establint els resultats previsibles i les conclusions. Docent: Rafael Lopez

25/11/14. Sessió 7 (Tarda).

L’anàlisi de la facturació i l’optimització de consums

A partir de l’anàlisi de les tarifes elèctriques, aigua i gas, es poden interpretar les factures i consums per tal de l’optimitzar la contractació dels subministres.

Identificació dels elements: preparació visita Edificis

Identificació dels elements de les instal·lacions a analitzar en la visita als edificis.

Docent: Oriol Casillas

25/11/14. Sessió 8 (Tarda).

Exemples de implantació del Protocol Marie i de la metodologia ISO 50.001

Es presenten diversos exemples de implantació del Protocol Marie i d’aplicació de la metodologia ISO 50.001. Docent: Lluïsa Sánchez

 

QUADRE DOCENT 

Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental (Societat Orgànica). Director Postgrau

Anna Puig-Pey, doctora arquitecta. Directora Postgrau

Lluïsa Sánchez, arquitecta i consultora instal·lacions (JSS). Directora Postgrau

Rafael López, enginyer i consultora instal·lacions (JSS)

Oriol Casillas, enginyer i consultor instal·lacions (JSS)

Galdric Ruiz, arquitecte tècnic (SynapcityStudio)

Aclariments

 DIPLOMES

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a totes les persones que hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials i/o hagin fet el 50% dels exercicis on line. En els postgraus es lliurarà un certificat d’aprofitament a totes les persones que superin les proves d’avaluació i hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials. Els cursos de postgrau inclouen una dedicació estimada fora de l’horari lectiu d’aproximadament 1 hora per cada 4 hores lectives que, una vegada superat el postgrau, es reconeixeran en el certificat d’aprofitament corresponent (consultar a la web condicions específiques per a cada postgrau).

ANUL·LACIONS

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives. Si l’anul·lació de la matrícula es fa un cop començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

  

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 4/11/14 al 25/11/14,
Horari

Dimarts de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Fabián López (dr. arquitecte i consultor ambiental), Anna Puig-Pey (dra. arquitecta) i M.Lluisa Sánchez (arquitecta i consultora instal·lacions),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.