ESert
CAMPUS PROFESSIONAL: Jornades sobre patologies d'humitats estructurals a l'edificació
EBC414127
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
04/12/2014,
Horari

Dijous de 11.30h a 13.30h,
Durada 2 hores  

Director/docent
D. Ricardo Cañada,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A arquitectes involucrats en disseny i redacció de projectes d'obra, que tinguin interès a conèixer com respondre a les patologies provocades per la humitat

Objectius

 Ampliar coneixements sobre tractaments per solucionar les patologies de les humitats estructurals en la construcció

Programa

Detecció, classificació, diagnosi i tractaments per a solucionar les patologies de les humitats estructurals en la construcció Professor: D. Ricardo Cañada

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net 
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
04/12/2014,
Horari

Dijous de 11.30h a 13.30h,
Durada 2 hores  

Director/docent
D. Ricardo Cañada,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.