ESert
Responsabilitats de l'arquitecte. L'arquitecte com a garantia dels drets individuals i socials.
ETA150114
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 14 de gener de 2015,
Horari

De 10h a 14h,
Durada 4 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A tots els arquitectes interessats en saber i recordar quins són els seus deures i les seves responsabilitats davant de la societat.

Objectius

Donar a conèixer quins són els drets i els deures de la professió d'arquitecte.

Programa

 

  1. Obertura, amb introducció
Jordi Romera, arquitecte, vocal de Serveis i Visat de la Demarcació de Tgn
 
  1. La garantia col·legial de la responsabilitat deontològica
Isabel Baixeras, advocada
 
Les regles de la companyonia
Les conseqüències de la infracció
 
  1. Eines del dret penal per protegir els béns i valors col·lectius
Montserrat Boronat, advocada
 
Danys i lesions en ocasió de l’execució d’obres
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes en matèria d’urbanisme i medi ambient
Delictes en matèria de protecció del patrimoni històric artístic
Responsabilitat personal. Multa, presó, sufragi, inhabilitació
Responsabilitat civil annexa
 
 
  1. Eines de l’Administració per obtenir la participació de l’arquitecte en la garantia del dret a l’habitatge
Lluís M. Jacas, lletrat de l'Àrea Jurídica de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Tarragona i
                       Advocat en exercici.
 
L’arquitecte com a garant del dret a l’habitatge
Infraccions i sancions
 
 
  1. Eines de l’Administració per obtenir la participació de l’arquitecte en la garantia de l’edificació conforme als plans
Isabel Baixeras, advocada
 
La funció del director d’obra
El certificat final d’obra
La disciplina urbanística
 
  1. L’exigència de responsabilitat amb les eines del dret civil
Montserrat Felip, advocada
 
Responsabilitat legal, contractual, culpa o negligència 
Consumidors i usuaris
 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 14 de gener de 2015,
Horari

De 10h a 14h,
Durada 4 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.