ESert
Sessió informativa: POSTGRAU en SALUT i HARMONIA DE L'HÀBITAT (3a ed.)
EBC1150215
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
15/01/14,
Horari

Dijous de 18.00 h a 19.00 h,
Durada 1 hores  

Director/docent
Gabriel Barbeta i Pilar Palau,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest POSTGRAU neix de les necessitats d’oferir una estructura nova de formació, orientada a l’especialització, amb diferents nivells d’interès, àrees temàtiques i graus de capacitat ambiental en edificació. L’objectiu principal és ampliar l’oferta de formació per tal que els arquitectes puguin assolir un nivell d’especialistes en salut i harmonia de l’hàbitat.

Enllaç directe al POSTGRAU: aquí

Objectius

      

El curs dóna les eines i paràmetres per avaluar i analitzar patologies dels edificis que poden tenir efectes sobre la salut dels usuaris en habitatges i en els llocs de treball. La metodologia és aplicable a edificis existents i en projectes d’obra nova o de rehabilitació. Les bases i principis de diagnòstic a tenir en compte en el disseny de l’edifici amb aplicacions pràctiques integrant la informació i les tècniques de prevenció en el projecte per millorar el confort i la salut dels usuaris.

Aquestes bases són:
– Assolir el grau de sensibilitat necessari per atendre el client i detectar la presència de les fonts d’alteració geobiològica.
– Obtenir coneixement profund de les fonts i de les tècniques de correcció del disseny.

Programa

 Ja podeu descarregar el PROGRAMA DE CURS (actualitzat 23.12.14!)

Presentació

La preocupació per a la sostenibilitat ha estat impulsada per una crisis mediambiental a escala planetària que qüestiona el nostre model de creixement. En resposta a aquesta crisis, els arquitectes concentren la seva atenció principalment sobre l’estalvi energètic, tant en el procés constructiu com en la vida útil de l’edifici.
La relació entre arquitectura i salut comporta implicacions socials i econòmiques que incideixen en el concepte de sostenibilitat. 
El curs “Salut i Harmonia de l’Hàbitat” es centra sobre l’impacte ambiental a l’escala de l’espai més proper a l’usuari: els habitatges i llocs de treball,  per integrar el concepte de salut i harmonia des de l’inici del projecte.
L’ ésser humà es troba cada vegada més envoltat de radiacions i fenòmens de caire electromagnètic  i aquesta realitat ha portat a definir la síndrome de l’edifici malalt.
A mesura que avança la recerca científica es demostren les afeccions que provoca en la salut, des d’hipersensibilitat i alteracions de la glàndula pineal fins a accions mutagèniques en l’ADN.
Sortosament s’han anat descobrint mètodes de correcció d’aquestes radiacions, aplicables al disseny de l’edifici, a les instal•lacions i als materials de construcció.
Els professionals del disseny i la construcció de l’hàbitat humà han de tenir coneixements d’aquestes mesures.
 

Estructura del curs: 

El postgrau s’estructura en quatre parts. La primera part sintetitza els continguts teòrics i presenta la introducció amb tot allò que cal saber. La segona part desenvolupa un coneixement avançat i operatiu en el tema de la Salut. La tercera part tracta de la Sensibilitat i la Radiestèsia i per acabar, la quarta part tracta dels Disseny i la Geometria.

Tradició i geometria

Introducció: La raó de l'hàbitat. Consciència global holística.

La ciència de l'hàbitat en les cultures antigues.

Ones de forma.

Fractals des del microcosmos al macrocosmos.

Antropologia. Realitat i pensament.

Geometria aplicada. Exemple parc de les Roques. Saragossa.

La ciència de la construcció de catedrals.

Salut

Nocions bàsiques física: espectre electromagnètic, lleis i detecció.

Protocols de detecció. Alemanya SBC-GEA.

Anàlisi de Fluxos i moviments de masses. Espectrometria.

Modificacions espectrográfiques per ones de forma. Efectes en plantes.

Bioconstrucció. Paràmetres bàsics a complir per ecomaterials.

Geobiologia i salut.

Salut ambiental i salut humana.

Patologies relacionades Amb la contaminació ambiental.

Estudi del magnetisme terrestre i dels CEM seva influència en els éssers vius.

Sensibilitat i Radiestesia.

Radiestèsia. Pràctiques.

Habitat-persona "7 Eixos de treball".

Ressentir i transmutació patològica.

Detecció d'ones de forma. Taller

Anàlisi de l'espai. Visualització la casa de l'ànima.

Anàlisi de la percepció humana .Cristal·lografia i polaritat.

Disseny

Influència d'elements naturals i arquitectònics.

Anàlisi orientació, volumetria i disseny. La visió Holística

Bases per a una distribució interior eficient de l'edifici.

Replanteig del projecte

Com plantejar una consulta. Deontologia professional.

Conclusions i mètode ecobioconstructiu

QUADRE DOCENT:

Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte.

Mariano Bueno, Geobiòleg.

Jordi Caminero, Arquitecte.

Stephane Cardinaux, Arquitecte (Suïssa).

Alicia Castan Massip, Arquitecte.

Joan Guxens i Rosa Junyent, Drs. Medicina.

Carlos Martín, Arquitecte.

Carlos Martínez Requejo, Arquitecte Interiorista

Raymond Montercy, Enginyer electrotècnic (França)

Judith Roig, Dra. Medicina.

Daniel Rubio, Psicòleg Clínic

Vicente San Juan, Osteòpata i Kinesiòleg.

Elisabeth Silvestre, Dra. Biologia.

Joan Josep Sunyol, Catedràtic Física.

Yolanda Vila, Geobiòloga.

Josep Vilardebó-Mortensen, Naturòpata

Assumpció Vilaseca, Arquitecte.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
15/01/14,
Horari

Dijous de 18.00 h a 19.00 h,
Durada 1 hores  

Director/docent
Gabriel Barbeta i Pilar Palau,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.