ESert
MONOGRÀFIC: Valoracions com a pèrit tercer en els procediments de taxacions pericials contradictòries a l'Agència Tributària
AGF150202
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 2 de febrer de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Rosario Lombardo, cap del Servei de Valoracions Agència Tributària de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

Les taxacions pericials contradictòries són l’instrument  que disposen els contribuents per corregir les valoracions realitzades per l’administració tributària. En aquest procediment l’actuació dels pèrits és exigida per la llei i per tant, és bàsica una actuació rigorosa, responsable i fonamentada dels arquitectes experts, especialment en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya des de la publicació de l’ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits mínims dels informes dels perits tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria.

La ponent, Rosario Lombardo, cap del Servei de Valoracions Agència Tributària de Catalunya, situarà  el tema descrivint breument els impostos que recauen sobre els immobles, aclarirà en quins supòsits és possible instar la taxació contradictòria. Parlarà del procediment TPC, els terminis, quan i com intervenen els pèrits de part i els tercers, i ens explicarà les especificitats de les valoracions de l'Agència Tributària de Catalunya, la gestió del procediment, els honoraris i la nova Ordre sobre els requisits que ha de contenir l'informe del pèrit tercer.

Programa


Aclariments

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 2 de febrer de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Rosario Lombardo, cap del Servei de Valoracions Agència Tributària de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.