ESert
Postgrau en CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA i QUALITAT AMBIENTAL D'EDIFICIS
EBC1151001
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Inici: a partir de juliol de 2015,
Horari

Metodologia on-line per videoaula (M1 i M2), novembre 2015 (M3),
Durada 90 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació energètica i ambiental de l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de millora del projecte i en el coneixement dels sistemes normatius i voluntaris existents. És tracta d’un perfil equiparable al d’un especialista d’estructures, d’instal·lacions o altres especialitats, que habitualment assessora al projectista.

Objectius

En finalitzar el cursos els participants han de ser capaços, de determinar les referències comparatives que es pugin fer servir per a l’avaluació del projecte, de triar els sistemes de certificació energètica i d’avaluació de qualitat ambiental més idònies per mesurar-los, de poder desenvolupar les accions pertinents per millorar-los i verificar de forma quantitativa l’assoliment dels objectius al llarg de les fases de projecte bàsic, projecte d’execució, direcció d’obres i posada en marxa de l’edifici.

Programa

Ja podeu consultar el PROGRAMA COMPLET del Postgrau (Actualitzat 27.07)

Certificació energètica i compliment normatiu CTE.  Via prestacional (36 h)

Metodologia on-line per Videoaula a través d'Internet (curs permanent)

Preus (*): 518 € / 454 €/ 389 €

(M1 del Postgrau en Certificació Energètica i Qualitat Ambiental)

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la certificació energètica i per al compliment de la normativa vigent en el projecte arquitectònic, aprofundint en l'abast i el plantejament de l'actualització del document DB HE, analitzant les possibilitats de justificació del seu compliment per la via prestacional CTE, HE0, HE1.

Tema 1. CTE

Exigències CTE: Plantejament, conceptes DEFINICIONS. Certificació Energètica. Opcions de compliment i justificació. Procediment Administratiu. Eina Unificada de verificació.

Tema 2. Justificació HE1 (LIDER)

Definició de materials i tancaments.

Definició geomètrica: importació i definició a partir de plànols, definició de plantes i espais, definició de cobertes, condicions d'operació i funcionament.

Capacitats addicionals.

Obtenció i Anàlisi de resultats. Justificació administrativa HE1. Elements i tipologies singulars.

Exemple de definició Bloc d'habitatges. Obtenció de resultats i anàlisi.

Tema 3. Justificació HE0 i Certificació. Calener VyP

Tipus de sistemes i equips. Opcions de definició.

Exemple pràctic i anàlisi de resultats

Exemple pràctic edificis Petits i Mitjans Terciaris.

Justificació administrativa HE0.

Tema 4. Justificació HE0 i Certificació. Calener GT i Post Calener

Opcions de definició. Resultats i exemples.

 

Certificació energètica i compliment normatiu CTE.  Via simplificada (24 h)

Metodologia on-line per Videoaula a través d'Internet (curs permanent)

Preus (*): 346 € / 302 €/ 259 €

(M2 del Postgrau en Certificació Energètica i Qualitat Ambiental)

 L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la certificació energètica per la via simplificada tant per a la certificació d’edificis  d’obra nova com existents. 

Tema 1. Certificació Obra nova. Eina CERMA

Definició envoltant. Definició de sistemes. Exercici pràctic 1a part.

Resultats i qualificació. Exercici pràctic 2a part.

Tema 2. Certificació Edificis Existents. Eina CE3X

Context Normatiu i Descripció General.  Definició envoltant. Exercici.

Patrons d'ombres, Ponts tèrmics i Definició de sistemes. Resultats i opcions de millora. Anàlisi econòmica i resultats. Exercici.

Definició d’edificis terciaris. Exercicis.

Exercicis complementaris.

Tema 3. Certificació Edificis Existents. Eina CE3

Descripció General.

Opcions de definició d'envoltant i sistemes.

Obtenció de resultats i mesures de millora.

Revisió d'exemples.

 

Qualitat ambiental de l’edificació. Sistemes d’avaluació voluntaris.

Dates: pendent de nova programació

Preus (*): 480 € / 420 €/ 360 €

(M3 del Postgrau en Certificació Energètica i Qualitat Ambiental)

L’objectiu del curs és presentar una visió analítica sobre l’avaluació, la qualificació i la certificació ambiental voluntària d’edificis, la qual cosa suposa la seva consideració des de l’òptica de l’anàlisi de cicle de vida sencer i múltiples vectors ambientals (a diferència de la certificació energètica, que se centra en un vector ambiental, l’energia, i una fase, l’ús. Aquesta visió inclou el desenvolupar un coneixement sobre els sistemes d’avaluació i certificació de la qualitat ambiental de l’edificació més importants amb àmbit d’aplicació a Espanya i Europa tal que permeti comprendre la seva metodologia i abast i, a més, poder seleccionar les opcions més adients a ser aplicades en projectes d’edificació.

Sessió 1: Avaluació, qualificació i certificació ambientals d'edificis.Relació amb l'edificació sostenible, utilitat i visió crítica. Sistemes públics espanyols.

Sessió 2: LEED: descripció general, estructura i organització. Exercici.

Sessió 3: LEED: presentació i visita a un edifici certificat.

Sessió 4: BREEAM: descripció general, estructura i organització. Exercici.

Sessió 5: BREEAM: presentació i visita a un edifici certificat.

Sessió 6: VERDE: descripció general, estructura i organització. Exercici.

Sessió 7: VERDE: presentació i visita a un edifici certificat.

Sessió 8: Sistema DGNB i presentació d'un edifici certificat.

Sessió 9: MINERGIE / PASSIVHAUS. Explicació i cas pràctic. Conclusions grupals: taula de debat amb un representat de cada sistema (Leed, Breeam, Verde y Dgnb).

 

EQUIP DOCENT

DIRECTOR

Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental, formador IDAE (Instituto Diversificación y Ahorro de Energía)

DOCENTS

Raquel Clemente, enginyera a l’àrea de consultoria i simulació

Eulàlia Figuerola, arquitecta, especialista en avaluació energètica d'edificis

Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental

Maria Peralta, enginyera industrial, consultora energètica i ambiental. Assessora BREEAM i DGNB

Albert Sagrera, arquitecte i consultor ambiental

Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis

Daniel Tigges, arquitecte, expert en Minergie i Pasivhaus

Daniel Vilavedra, enginyer industrial, consultor energètic i ambiental. Assessor BREEAM i DGNB

Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis

Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental, professor i investigador a l’Universitat Ramon Llull

 

Aclariments

Preus i matrícula

Preus del Postgrau:
1.344 € / 1.176 € / 1.008 €

10% descompte per matriculació a Postgrau: 
1.210 € / 1.058 € /  907 €    Preus actius

20% descompte per matriculació a Postgrau 15 dies abans de l'nici del Postgrau:
1.075 € / 941 € / 806 €

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat "comentaris" del formulari de matriculació)

Cada curs es pot realitzar de manera independent.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Inici: a partir de juliol de 2015,
Horari

Metodologia on-line per videoaula (M1 i M2), novembre 2015 (M3),
Durada 90 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.