ESert
CAMPUS PROFESSIONAL, BASF: Impermeabilització de cobertes emblemàtiques mitjançant solucions líquides - poliureas i membranes híbrides.
EBC4150212
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous 12 de febrer de 2015,
Horari

12.00h a 14.00,
Durada 2 hores  

Director/docent
Basf,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A tots / es els professionals que donen servei a propietats de comunitats, edificis d'oficines, indústries, centres comercials, i cobertes en general.

Objectius

Buscar solucions per a cobertes amb problemes de filtracions. Es buscarà ampliar els coneixements en aquest tipus de solucions i comprendre com funcionen.

Programa

12 Recepció dels assistents i lliurament de la documentació

12.15 - 14 Introducció als sistemes líquids, diferències entre ells, avantatges, camps d'aplicació i exemple d'obra realitzada (Mercat de Tarragona).

L'empresa Lemara, aplicadors homologats de BASF i membre de l'Associació DIR, explicarà la impermeabilització de la coberta del Mercat Tarragona

 

     

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net 
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous 12 de febrer de 2015,
Horari

12.00h a 14.00,
Durada 2 hores  

Director/docent
Basf,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.