ESert
Tallers del Codi Tècnic- 2/5: RSCIEI, SP, Tinsci, 3/2010
ELL1150301
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
10/03/2015,
Horari

16:00-20:00h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants d'arquitectura, delineants i altres interessats en refrescar i aprofundir en el coneixement del CTE i la resta de normatives vigents que són d'aplicació en els projectes d'arquitectura.

Objectius

L'objectiu d'aquestes càpsules és ajudar als projectistes a integrar i analitzar les diferents normatives d'aplicació en els projectes, per tal que aconsegueixin eines per discriminar i decidir quines els hi són d'aplicació i quines no, des del primer moment que es començar ha gestar el projecte, evitant així, el màxim possible, les sorpreses d'última hora.

Es vol ajudar a resoldre els dubtes normatius que es plantegen en els projectes.
No serà només una jornada explicativa de CTE. S’explicaran les preguntes més freqüents que es troben a la OCT amb debat i resolució de dubtes entre alumnes i ponents.

Programa

En les diferents sessions explicarem el CTE en la seva part més pràctica i introduirem les diferents normatives vigents d'àmbit estatal o autonòmic que són d'aplicació simultània. Obrirem un torn de preguntes en cada sessió on els participants podran exposar els seus dubtes i s'intentaran resoldre en el mateix moment.

TALLER DEL DIA: RSCIEI, SP, Tinsci, 3/2010

Altres temes propers (total de 20 hores):

pendent de confirmació- DB-SUA, Habitabilitat, TAAC
pendent de confirmació - DB-HS, DB-HE, Ecoeficiència
pendent de confirmació - DB-HR

Director/docent: Maria Pascual, arquitecta del SAT (Servei d'Assessorament Tècnic) de Tarragona


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE