ESert
MONOGRÀFIC: Consolidació i recuperació de sòls, murs i fonaments a base d'injecció de resina expansiva
AGF150223
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 23 de febrer de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Jorge Blasco Miguel, arquitecte perit expert en estructures i fonamentacions,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

Programa

Jorge Blasco, com a arquitecte perit expert en estructures i fonamentacions, ens farà un repàs ràpid sobre alguns coneixements previs, lesions i tipologies d'intervenció en fonaments. 

A continuació, Rubén Galisteo, representant de la casa Uretek, explicarà l'aplicació dels seus productes en:

  • Intervenció en argiles expansives
  • Intervenció en presència d'aigua
  • Intervenció al costat d'excavacions
  • Intervenció en problemes amb arbres i la seva supervivència
  • Edificis patrimonials
  • Cost aproximat d'alguna de les reparacions que el perit pugui valorar. 

Jorge Blasco exercirà de veu independent i qualificada per obtenir la millor informació de l'empresa i aclarir el màxim de dubtes. 

Igualment, hi haurà torn de preguntes per als assistents.

Aclariments

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 23 de febrer de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Jorge Blasco Miguel, arquitecte perit expert en estructures i fonamentacions,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.