ESert
ESCOLA D'ESTIU: Càlcul d'estructures en rehabilitació: sostres (4a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet
EBC2150403
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/06/2015 al 17/07/2015,
Horari

Divendres de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està dirigit principalment a arquitectes i altres professionals no especialistes en càlcul, professionals amb experiència pràctica limitada i ben formats en rehabilitació a nivell teòric  (mes d’un màster o postgrau)

Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2015: Amb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat a partir del proper 12 de juny, una sèrie de cursos intensius amb un descompte del 50% per a arquitectes col·legiats al COAC per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació. (Descompte inclòs en el preu publicat)

Objectius

S'inicia la quarta edició del curs de Càlcul d’Estructures en Rehabilitació que s’impartirà en el marc de la innovadora col·laboració entre diverses institucions professionals, culturals i acadèmiques catalanes, como son: l’Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes, l’Institut d’Estudis Estructurals i l’Associació de Consultors d’Estructures.

L’objectiu d’aquesta col.laboració és sumar esforços en promoure cursos de formació en excel·lència acadèmica dins de l’àmbit de l’Arquitectura i en concret en l’especialització de la Consultoria Estructural i la Rehabilitació. En els propers mesos apareixerà una completa programació docent que permetrà als especialistes o no del sector , millorar i completar els seus coneixements o be abarcar-ne de nous respectivament.

El temari s'ha dividit en dues parts: 

  • Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: sostres, el curs present.
  • Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: fonaments, murs i pilars, que s'iniciarà durant la propera tardor. 

Cada part plantejarà i resoldrà, en 6 sessions, uns 25 casos de càlcul d’estructures habituals en rehabilitació, tractant des de conceptes bàsics com l’estudi de càrregues d’un edifici, passant per les comprovacions estructurals d’elements concrets, fins a arribar al càlcul de reforços segons les diverses tipologies. En total 12 professors triats entre els millors de l’àmbit docent i professional del càlcul estructural i la rehabilitació del nostre país –tots ells pertanyents a l’Associació de Consultors d’Estructures- impartiran un total de 48 hores presencials.

 

ACREDITACIÓ DEL CURS PER LA UPC

Existeix la possibilitat d'obtenir l'acreditació d'aquesta formació per la UPC amb 6 crèdits.

Si es vol solicitar aquesta acreditació, cal especificar-ho a la butlleta d'inscripció (apartat "Comentaris").

Caldrà abonar una taxa per a l'emissió del títol. El preu del curs amb la taxa inclosa, passarà a ser:

Preu general: 431€
Preu col·legiat quota bàsica: 189 €
Preu col·legiat tram complementari + membres ACE: 162 €

 

EXERCICI

A l'inici del curs es plantejarà a tots els alumnes un exercici que hauran de resoldre i lliurar-lo al final del curs. La realització d'aquest exercici serà obligatòria per als alumnes que sol·licitin acreditació.

Programa

1a JORNADA: divendres 12.06.2015

 
10:00 a 14:00h
Breu presentació i benvinguda       
                                   
David Lladó, arquitecte
 
Càlculs de mecanismes d'estabilització.
Breu introducció teòrica.
Càlcul d'una línia de tirants horitzontals entre façanes.
Càlcul d'un apuntalament provisional d'una paret des del carrer.
Càlcul d'una solució de retirada d'un envà entrat en càrrega.
Càlcul d'una sèrie d'apuntalaments.
Verificació numèrica de la situació provisional de conservació de façanes.
Comprovació numèrica en la que es trobarà un mur de façana a doble alçària.
 
Robert Brufau, doctor arquitecte. Professor titular UPC.
 
 
  
2a JORNADA: divendres 19.06.2015
 
10:00 a 14:00h
Ascensors, escales i instal·lacions puntuals 
Breu introducció teòrica.
Forat per ascensor en habitatge plurifamiliar, parets de càrrega.
Forat per escala en edifici industrial, forjats de formigó, unidireccional.
Forat per escala en edifici plurifamiliar de formigó, reticular.
Forat per ascensor en edifici centre cívic, estructura metàl·lica.
 
Martí Cabestany, arquitecte. Professor Màster. 
 
 
 
3a JORNADA: divendres 26.06.2015
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres metàl·lics
Breu introducció teòrica.
Transformació biga mono-material en biga mixta.
Càlcul de l'addicció de peces metàl·liques.
Càlcul del reforç a flexió.
Càlcul del reforç a tallant.
Càlcul del reforç per deformació.
Inestabilitats locals.
Verificació d'una biga Fink.
 
Juan Ignacio Eskubi, arquitecte. Professor UIC
 
 
 
4a JORNADA: divendres 03.07.2015
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres de formigó armat
Breu introducció teòrica.
Càlcul del reforçament de sostres reticulars amb rodons d'acer corrugat, morters de reparació i formigó.
Càlcul del reforçament de sostres reticulars amb fibres de carboni.          
Càlcul del reforçament de bigues amb rodons d'acer corrugat i morters de reparació.
Càlcul del reforçament de bigues amb fibres de carboni.
Càlcul del reforçament de biguetes de formigó.

Ramon Ferrando, arquitecte. Professor Màster.
 

5a JORNADA: divendres 10.07.2015
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres d'altres tipologies
Breu introducció teòrica.
Comprovació d'una bigueta ceràmica. 
Càlcul del dimensionat d'un reforç de bigueta ceràmica.
Comprovació d'una volta.
Càlcul del dimensionat d'un reforç d'una volta.

Amparo Lecha, arquitecta tècnica. Professora Màster.
 
 
 
6a JORNADA: divendres 17.07.2015
 
10:00 a 14:00h
Intervencions en bigues i sostres de fusta.
Breu introducció teòrica.
Comprovacions inicials de càlcul de fusta en situació normal i accidental.
Càlcul del reforç de fusta amb fusta.
Càlcul del reforç de fusta per activació externa.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb acer.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb barres de resina.
Càlcul de la solució mixta de fusta amb formigó.

Joan Ramon Blasco, arquitecte. Professor UPC. 
 
 
 
 
 
""""      ""
 
 
EMPRESA COL·LABORADORA:

""

Aclariments

Anul·lacions:
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 
Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/06/2015 al 17/07/2015,
Horari

Divendres de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.