ESert
Curs de direcció d'obres
EGI1150302
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 18 i 25 de març i 8 d'abril de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Oriol Poch, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, estudiants d'arquitectura, arquitectes tècnics i altres tècnics que intervenen a la direcció de l'obra.

Objectius

Una part molt rellevant dels projectes és la part del seguiment i direcció de l’obra: un moment clau on es fan visibles les possibles indefinicions o mancances del projecte. Un moment on, si no es sistematitza i coordina amb precisió, se’n pot derivar responsabilitats i patologies posteriors així com tenir clar el paper de cada actor que hi intervé i les seves competències.

Aquest curs vol donar la bases per a un seguiment dels processos, els estadis i els documents necessaris (i allò que impliquen), incidint en els moments claus per a acabar correctament aquest procés i el paper que com a tècnics prenem.

És a càrrec de l’Oriol Poch, arquitecte, que va ser responsable de l’oficina consultora tècnica del Coac en l’àmbit de Seguretat i salut fins el 2011, amb un gran bagatge docent com a formador.

Programa

 T1. ABANS DE COMENÇAR L’OBRA,  el dimecres 18 de març de 2015

1.1.El projecte

1.2.Agents. Responsabilitats. Competències

1.3.La Direcció facultativa

1.4.Coordinació de Seguretat i salut

1.5.Documents

1.6.Equipament d’obra.

 

T2. EL SEGUIMENT DE L’OBRA, el dimecres 25 de març de 2015

 2.1. Control documental

 2.2. Control de qualitat

 2.3. Certificacions

 2.4. Costos

 2.5. Coordinació industrial

 2.6. Residus

 2.7. Seguretat i salut

 

T3. ACABAMENT DE L’OBRA, el dimecres 8 d’abril de 2015

 3.1. Control final d’obra

 3.2. Llibre d’ordres

3.3. Certificat final

3.4. Acta de recepció

3.5. Liquidació final

3.6. Documentació

3.7. Tràmits finals                             

 

DOCENT: Josep Oriol Poch i Mora, arquitecte

L’Oriol Poch té estudi professional propi des de l’any 1986. Va ser el responsable de l’Àrea de Seguretat i Salut a l'Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, (1986-2011). És professor de l’assignatura de Seguretat i Prevenció a tercer curs d’Arquitectura Tècnica de l’Escola Universitària Elisava (Universitat Pompeu Fabra) (2000-2007). És coautor de la publicació Seguretat i Salut (Escola Josep Lluís Sert).


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 18 i 25 de març i 8 d'abril de 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Oriol Poch, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.