ESert
Jornada sobre responsabilitat civil a l'edificació i a l'urbanisme
EGI1150204
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els divendres 20 i 27 de febrer del 2015 ,
Horari

de 15:30 a 19:30 hores,
Durada 8 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, tècnics relacionats amb l'edificació i advocats.

Objectius

El present curs té per objecte l’estudi de la problemàtica al voltant de les reclamacions de responsabilitat civil adreçades als arquitectes desde diferents òptiques. La de la companyia asseguradora (problemes de cobertura...), la de la prova pericial (elaboració del dictamen, resposta a preguntes dels advocats...), la de la demanda adreçada a una societat professional o a un arquitecte individual, entre d’altres.

Programa

PROGRAMA

 

Dia 20.2.15 - Sala d’actes de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona

15:30h  Introducció a les jornades a càrrec de l’arquitecte Sr. Arcadi Viñas Boluda, Secretari Tècnic del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

16:00h  “Les reclamacions per responsabilitat civil en processos de patologies constructives. Doctrina de l'audiència provincial de Girona.” a càrrec de l’ Ilm. Sr. José Isidoro Rey Huidobro President de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Girona.

17:30h  Descans.

17:45h  “L’Assegurança de responsabilitat civil en la responsabilitat contractual” a càrrec de l’arquitecte Sr. Llorenç Garcia Geira, Responsable de Serveis Tècnics per Catalunya de la companyia ASEMAS Mútua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

18:45h  Precs i Preguntes.

19:30h  Fi de la jornada.

 

Dia 27.2.15 - Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col.legi d’arquitectes de Catalunya

15:30h  “La prova pericial en seu de patologies constructives i en seu de l’urbanisme. Àmbit civil i contenciós administratiu” a càrrec de l’arquitecte i pèrit judicial Sr. Ramon Bosch i Agustí.

16:30h  Descans.

16:45h  “La legitimació passiva en les reclamacions per responsabilitat civil en l’edificació. L’exercici individual de la professió i l’exercici mitjançant societats professionals” a càrrec de l’advocada especialista en responsabilitat civil al sector de l’edificació la Sra. Montserrat Pinyol i Pina.

18:15h  Precs i Preguntes.

19:30h  Fi de la Jornada.

Aclariments

Nota: el preu per a col.legiats de menys de 3 anys és de 50 euros. Us heu de matricular al preu especial i deixar una nota que sou col.legiats de menys de 3 anys.

NOTA2: AQUESTES JORNADES ESTAN ORGANITZADES PER L'IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE GIRONA i EL COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA - DEMARCACIÓ DE GIRONA

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els divendres 20 i 27 de febrer del 2015 ,
Horari

de 15:30 a 19:30 hores,
Durada 8 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.