ESert
A.I.- Curs pràctic de GOOGLE SKETCHUP- renderitzacions (5a edició)
EOL1150401
COAC

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els dilluns 20 i 27 d’abril i 4 de maig ,
Horari

de 16:00 a 20:00 h. ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Javier Montenegro, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i estudiants arquitectura.

Objectius

La utilització d’aquest programa gratuït, pensat per a modelar en 3D de forma ràpida i intuïtiva, totalment compatible amb arxius de CAD, i de fàcil aprenentatge. Pensat no només en aixecar volums, sinó per a dissenyar directament en 3D.

Programa

El temari està organitzat per sessions de forma orientativa, ja que es plantejarà de manera flexible, seguint els avanços i les inquietuds dels assistents, fent exercicis pràctics a cada classe per consolidar els coneixements.

 
PROGRAMA
 
Sessió 1
 1. Forma de treball, components de pantalla / menús
 2. Visualització i moviments en 3d
 3. Dibuix de formes geomètriques
 4. Rectangle
 5. Línies
 6. Cercle i polígons
 7. Arc
 8. Dibuix a mà alçada
 9. Extrusió de superfícies
Exercici d’aplicació
 
Sessió 2
 1. Sistema de selecció
 2. Edició i desplaçament d’entitats
 3. Esborrar
 4. Rotació
 5. Escalar / Mirall
 6. Grups i components
 7. Equidistància (offset)
 8. Medició
 9. Acotació
Exercici d’aplicació
 
Sessió 3
 1. Treball amb línies auxiliars
 2. Capes
 3. Angles i plans inclinats
 4. Superfícies de revolució i segueix-me (follow me)
 5. Autoplegat
Exercici d’aplicació
 
Sessió 4
 1. Ombres i ubicació del model
 2. Informació i configuració del model
 3. Aplicació de materials
 4. Edició de materials
 5. Estils de cares i aristes (view / edge style / face style)
 6. Xray, utilitats.
Exercici d’aplicació
 
Sessió 5
 1. Inserció d’un model CAD
 2. Treball amb capes de CAD
 3. Aixecament de volumetria i retall de forats
 4. Utilització dels eixos
Exercici d’aplicació
 
Sessió 6
 1. Perfeccionament i pràctica
 2. Inserció i creació de components
 3. Seccions
Exercici d’aplicació
 
Sessió 7
 1. Terreny o base del model
 2. Formes orgàniques
 3. Text i text 3D
Exercici d’aplicació
 
Sessió 8
 1. Càmera i visualització del model
 2. Caminar dins el model
 3. Escenes
 4. Exportació d’imatges finals
 5. Renderitzacions
 6. Creació d’imatges animades
Exercici d’aplicació
El programa es pot descarregar a: http://sketchup.google.com/intl/es/download/gsu.html

Aclariments

NOTA 1: el curs es realitzarà a la FES, (Fundació Estudis Superiors), c. Joan Pere Fontanella, 3, Olot

NOTA 2: per realitzar aquest curs serà necessari que cada alumne porti el seu ordinador portàtil a classe.

NOTA 3: Aquest curs és fruit d'un conveni amb la FES.

 

Bonificació: L’import de la matrícula és bonificable mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, sempre que es compti amb crèdit suficient. La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació a les empreses que ho sol·licitin. La sol·licitud s’ha de fer com a mínim 15 dies abans de l’inici del curs (abans del 8 d’abril).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els dilluns 20 i 27 d’abril i 4 de maig ,
Horari

de 16:00 a 20:00 h. ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Javier Montenegro, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.