ESert
A.I.- Curs pràctic de GOOGLE SKETCHUP- renderitzacions (4a edició)
EFI1150301
COAC

Lloc
Delegació de l'Alt Empordà
Plaça de l'Esglèsia, 6
17600 Figueres (Girona)
972 50 50 33

Dates
els dimarts 10, 17 i 24 de març ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Javier Montenegro, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i estudiants arquitectura.

Objectius

La utilització d’aquest programa gratuït, pensat per a modelar en 3D de forma ràpida i intuïtiva, totalment compatible amb arxius de CAD, i de fàcil aprenentatge. Pensat no només en aixecar volums, sinó per a dissenyar directament en 3D.

Programa

El temari està organitzat per sessions de forma orientativa, ja que es plantejarà de manera flexible, seguint els avanços i les inquietuds dels assistents, fent exercicis pràctics a cada classe per consolidar els coneixements.

 
PROGRAMA
 
Sessió 1
 1. Forma de treball, components de pantalla / menús
 2. Visualització i moviments en 3d
 3. Dibuix de formes geomètriques
 4. Rectangle
 5. Línies
 6. Cercle i polígons
 7. Arc
 8. Dibuix a mà alçada
 9. Extrusió de superfícies
Exercici d’aplicació
 
Sessió 2
 1. Sistema de selecció
 2. Edició i desplaçament d’entitats
 3. Esborrar
 4. Rotació
 5. Escalar / Mirall
 6. Grups i components
 7. Equidistància (offset)
 8. Medició
 9. Acotació
Exercici d’aplicació
 
Sessió 3
 1. Treball amb línies auxiliars
 2. Capes
 3. Angles i plans inclinats
 4. Superfícies de revolució i segueix-me (follow me)
 5. Autoplegat
Exercici d’aplicació
 
Sessió 4
 1. Ombres i ubicació del model
 2. Informació i configuració del model
 3. Aplicació de materials
 4. Edició de materials
 5. Estils de cares i aristes (view / edge style / face style)
 6. Xray, utilitats.
Exercici d’aplicació
 
Sessió 5
 1. Inserció d’un model CAD
 2. Treball amb capes de CAD
 3. Aixecament de volumetria i retall de forats
 4. Utilització dels eixos
Exercici d’aplicació
 
Sessió 6
 1. Perfeccionament i pràctica
 2. Inserció i creació de components
 3. Seccions
Exercici d’aplicació
 
Sessió 7
 1. Terreny o base del model
 2. Formes orgàniques
 3. Text i text 3D
Exercici d’aplicació
 
Sessió 8
 1. Càmera i visualització del model
 2. Caminar dins el model
 3. Escenes
 4. Exportació d’imatges finals
 5. Renderitzacions
 6. Creació d’imatges animades
Exercici d’aplicació
El programa es pot descarregar a: http://sketchup.google.com/intl/es/download/gsu.html

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Delegació de l'Alt Empordà
Plaça de l'Esglèsia, 6
17600 Figueres (Girona)
972 50 50 33

Dates
els dimarts 10, 17 i 24 de març ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Javier Montenegro, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.