ESert
Taller d'Introducció a les Finances Personals: 'El gran viatge'
EBC1150304
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
3/03, 17/03, 31/03/15,
Horari

Dimarts de 16.00 h a 17.30 h,
Durada 4.5 hores  

Director/docent
EFPA European Financial Planning Association,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i altres professionals interessats en millorar les seves finances personals i entendre la importància d'ocupar-se d'elles.

Objectius

Millorar la comprensió dels productes financers i adquirir consciència dels riscos i oportunitats per tal de poder prendre decisions financeres informades i correctes.

Programa

Durant aquest projecte formatiu es tractaran les finances personals com un viatge, amb les seves diferents etapes, els objectius, la preparació del mateix, el cost o quin mitjà de locomoció utilitzarem.

 

3/03/13

Taller 1: Determinació d'objectius i punt de partida

En aquest primer taller es fa una reflexió als assistents per emprendre el viatge, començant per una part menys financera però molt important per no equivocar-nos en les nostres decisions: Quins són els meus objectius vitals? Quan puguem respondre a aquesta pregunta, podrem calcular quant ens costarà i com ho anem a finançar.

Així mateix s'ajuda al participant a fer una fotografia de "on està", és a dir que patrimoni net disposa i per on entra i surt el seu diners.

En resum, aquesta sessió imparteix els principis bàsics per a poder realitzar pressupostos, incloent les diferents maneres de planificar, vigilar i controlar la despesa personal. El taller, per tant, introdueix l'alumne en les finances personals del dia a dia.

Objectius d'aprenentatge

- Entendre que si no sabem a on volem anar serà molt difícil planificar

- Conèixer com calcular el patrimoni net

- Saber com les decisions diàries afecten, en gran mesura, a les finances personals.

- Distingir Entre ingressos i despeses en la vida diària.

- Ser capaços de realitzar un pressupost, identificant despeses fixes obligatòries, variables necessaris i discrecionals.

- Conèixer les eines per fer-ho.

Què inclou?

-Visió Vital - Visió financera: determinació d'objectius

- Balanç familiar

- Capacitat d'estalvi: Ingressos menys despeses => pressupost familiar

 

17/03/15

Taller 2: Els preparatius abans del viatge

En el segon taller, continuant amb l'analogia d'un viatge, ens dedicarem als preparatius. Concretament a aconseguir que el viatge sigui segur per als meus, a ressaltar la importància de disposar d'un fons d'emergència i a preparar-nos amb coneixements econòmics i financers bàsics, per fer el nostre trajecte.

Es tracta de, un cop coneixem els nostres objectius i la nostra situació actual, deixar-ho tot preparat per començar a viatjar.

En resum, aquesta sessió imparteix els principis bàsics per entendre els diferents tipus d'assegurances, com constituir un fons d'emergència i la importància del mateix i finalment alguns conceptes financers que ens ajudaran en el trajecte.

Objectius d'aprenentatge

-Conèixer que alternatives tinc per garantir la meva seguretat i la dels meus

-Poder estar preparats davant imprevistos com la pèrdua d'ocupació

-Saber com m'afecten la inflació i els impostos

-Conèixer els diferents tipus de riscos

-Realitzar càlculs financers bàsics

-Disposar d'eines de suport

Què inclou?

-Assegurances de vida, salut, habitatge, acte, responsabilitat civil ...

-Fons d'emergència

-Coneixements bàsics: inflació, impostos, riscos, càlculs (capitalització, actualització, recuperació de caigudes en les inversions)

 

31/03/15

Taller 3: Planificant el viatge

En el tercer taller, començarem desenvolupant com assolir un objectiu comú per a la majoria de participants en les sessions: la jubilació, facilitant eines per al càlcul de la pensió pública així com de les necessitats futures dels assistents.

També es tracta en aquest taller sobre l'endeutament en general, i l'hipotecari en particular. De fet, s'ajuda a reflexionar entre els avantatges i inconvenients de llogar i / o comprar un habitatge.

Veurem també la diferent gamma de productes que ofereix el sector financer i acabarem destacant la importància d'anar de la mà d'un Assessor Financer associat.

En resum, aquesta sessió tracta especialment de la planificació financera i ajudarà els assistents a posar en pràctica els coneixements adquirits.

Objectius d'aprenentatge

-Ser capaç de calcular la pensió pública de la qual disposaran els assistents així com de les necessitats que tindran una vegada jubilats

-Saber calcular la necessitat d'estalvi per arribar a cobrir l'objectiu de la nostra jubilació

-Disposar d'eines per poder decidir que ens convé més: llogar o comprar un habitatge

-Identificar els riscos i conèixer la gamma de productes que ens poden oferir les entitats financeres

-Destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional

Què inclou?

-La jubilació: quant, com i quan?

-L'endeutament.

      -Habitatge: Llogar o comprar?

-Els productes: monetaris i comptes, Renda Fixa, Renda variable

-L’assessor financer 

Conveni de col·laboració €FPA European Financial Planning Association Espanya

Aquest curs es desenvolupa en el marc del Conveni de Col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i €FPA European Financial Planning Association Espanya, l’associació més destacada d'assessors i planificadors financers patrimonials, integrada per professionals que col·laboren en la millora de les capacitats financeres de la societat participant en diversos projectes d'educació financera.

Els tallers són impartits per associats a €FPA Espanya voluntaris, que disposen d'amplis coneixements dels temes tractats en cada taller, amb les habilitats necessàries per poder compartir i impartir els coneixements financers als membres dels col·lectius.

Aclariments

Condicions generals

Tallers gratuïts per arquitectes col·legiats.

La inscripció és obligatòria i es respectarà l'ordre d'inscripció.

Un cop iniciat el curs, en casos de manca d'assistència no justificada, es carregarà l'import del preu general (72 €).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
3/03, 17/03, 31/03/15,
Horari

Dimarts de 16.00 h a 17.30 h,
Durada 4.5 hores  

Director/docent
EFPA European Financial Planning Association,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.