ESert
A.I. ' Cus pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER pel compliment de la HE0 i HE1 (4a edició)
EGI1150303
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dilluns 9, 16 i 23 de març,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Antoni Màrquez Briones, enginyer,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i estudiants. 

Objectius

El curs pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software, i permetre que els assistents dominin amb garanties la seva utilització, des de la concepció de l’edifici, fins a les seves instal.lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries de materials i ponts tèrmics, etc, per tal de poder justificar els documents HE0 i HE1 del CTE.

Programa

Arrel de la modificació del document HE del Codi Tècnic de l'Edificació, pel que s’ha aprovat l’apartat HE0 de Limitació del Consum, i s’ha modificat l’HE1 de Limitació de la Demanda, a part d’altres modificacions a la resta de documents, s’han hagut d’adaptar els softwares emprats tant pel compliment de l’HE1, com per la certificació energètica.

 

En substitució de les eines oficials LIDER i CALENER, acaba de sortir el nou LIDER-CALENER unificat, que tant servirà per justificar el compliment amb l’HE1, HE0, com per a realitzar la certificació energètica de nous edificis.


PROGRAMA

 

Dilluns 9 de març. 10:00h a 14:00h

Professor: Antoni Márquez

Sessió 1 – Introducció i conceptes bàsics. Context normatiu

1. Introducció al context normatiu actual. Nou CTE-HE i RD235/2013

2. Situació actual d’utilització dels diferents softwares i eines de justificació del CTE-HE, i de la certificació energètica.

3. Introducció al programa Lider-Calener

            - Requisits. Instal.lació

            - Abast i limitacions

            - Arbre de fitxers i carpetes

            - Com s’utilitza?

            - Definició d’un projecte. Dades Generals

 

Dilluns 16 de març. 10:00h a 14:00h

Professor: Jordi Manich

Sessió 2 – Definició de  l’edifici

. Gestió de les Bases de dades

2. Definició geomètrica

3. Obertures

4. Ombres i elements singulars

5. Condicions operacionals

  

Dilluns 23 de març. 10:00h a 14:00h

Professor: Jordi Manich

Sessió 3 – a. Capacitats addicionals. Definició de les instal.lacions de l’edifici. Càlculs

1. Capacitats addicionals (façanes ventilades, murs trombe, hivernacles, programació ombres, ponts tèrmics,...)

2. Càlculs i justificació HE1

3. Definició dels Sistemes i components (instal.lacions)

4. Càlculs HE0, i generació informe justificatiu

 

b. Treball pràctic

1. Exposició d’un cas pràctic a resoldre de principi a fi durant la sessió

2. Implementació de millores al cas pràctic

 

 DOCENTS: Antoni Márquez, i Jordi Manich enginyers industrials, CO2EN energy consulting

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dilluns 9, 16 i 23 de març,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Antoni Màrquez Briones, enginyer,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.