ESert
Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Via prestacional (36 h). Curs on-line per videoaula a través de Internet
EBC1151002
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
A partir del 2/11/15,
Horari

Metodologia on-line per videoaula,
Durada 36 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

A aquells professionals que vulguin especialitzar-se en sistemes d’avaluació energètica de l’edificació , així com en el disseny i valoració d’opcions de millora del projecte i en el coneixement dels sistemes normatius i voluntaris existents. És tracta d’un perfil equiparable al d’un especialista d’estructures, d’instal·lacions o altres especialitats, que habitualment assessora al projectista.

Objectius

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a l’obtenció de la certificació energètica i per al compliment de la normativa vigent en el projecte arquitectònic, aprofundint en l'abast i el plantejament de l'actualització del document DB HE, analitzant les possibilitats de justificació del seu compliment per la via prestacional CTE, HE0, HE1.

Programa

CURS ON-LINE PER VIDEOAULA (NO PRESENCIAL).

Aquest curs d'autoaprenentatge es desenvolupa només per Videoaula, amb connexió per Internet a través d'Adobe Connect. Les sessions estaran disponibles per al seu visionat a partir del proper 2 de març i seguiran el desenvolupament indicat en el següent apartat de "PROGRAMA". Les sessions es podran seguir al ritme escollit per l'alumne (interrupcions pròpies, organització de descansos, ...). Donats els continguts dels curs s'han incorporat les consultes i els dubtes més freqüents recollits en altres edicions del curs, però NO es tracta d'un curs interactiu amb connexió amb els docents.

PROGRAMA:

Tema 1. CTE

Exigències CTE: Plantejament, conceptes DEFINICIONS. Certificació Energètica. Opcions de compliment i justificació. Procediment Administratiu. Eina Unificada de verificació.

Tema 2. Justificació HE1 (LIDER)

Definició de materials i tancaments.

Definició geomètrica: importació i definició a partir de plànols, definició de plantes i espais, definició de cobertes, condicions d'operació i funcionament.

Capacitats addicionals.

Obtenció i Anàlisi de resultats. Justificació administrativa HE1. Elements i tipologies singulars.

Exemple de definició Bloc d'habitatges. Obtenció de resultats i anàlisi.

Tema 3. Justificació HE0 i Certificació. Calener VyP

Tipus de sistemes i equips. Opcions de definició.

Exemple pràctic i anàlisi de resultats

Exemple pràctic edificis Petits i Mitjans Terciaris.

Justificació administrativa HE0.

Tema 4. Justificació HE0 i Certificació. Calener GT i Post Calener

Opcions de definició. Resultats i exemples.

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
A partir del 2/11/15,
Horari

Metodologia on-line per videoaula,
Durada 36 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.